eDeska

2022

04.05.2022 vyvěšenoInformační povinnosti VAS – porovnání všech položek ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím roce
02.05.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 27 ze dne 28. 4. 2022
30.04.2022 vyvěšenoZáměr obce o prodeji částí pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic (poz. č. 124/9 a 1460/1)
30.04.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 5. 2022
20.04.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2022
20.04.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 27 dne 28. 4. 2022
20.04.2022 vyvěšenoSvazek obcí pro komunální služby – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
16.04.2022 vyvěšenoInformování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
05.04.2022 vyvěšenoVodovody a kanalizace Třebíč – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
03.04.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 26 ze dne 18. 3. 2022
24.03.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (uzavírka Radkovice)
16.03.2022 vyvěšenoSvazek obcí pro komunální služby – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
10.03.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 26 dne 18. 3. 2022
05.03.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 3. 2022
24.02.2022 vyvěšenoVýroční zpráva 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb
02.03.2022 vyvěšenoÚZSVM – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2022
02.02.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (Dunaj, Labe Odra)
29.01.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8. 2. 2022
26.01.2022 vyvěšenoSchválený rozpočet obce pro rok 2022
26.01.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 8 / 2021 (vyrovnání položek rozpočtu obce 2021 v rámci závazných ukazatelů)
26.01.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 7 / 2021 (Program obnovy venkova)
13.01.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)
12.01.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 25 ze dne 30. 12. 2021
10.01.2022 vyvěšenoFÚ pro Kraj Vysočina – informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Starší úřední desky… ↓