eDeska

2023

10.03.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1/2023 (vyúčtování krajské dotace na Volby prezidenta ČR)
08.03.2023 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 4 dne 15.3.2023
07.03.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14.3.2023
31.01.2023 vyvěšenoOznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Pulkově 22.2.2023
29.01.2023 vyvěšenoVýsledky volby prezidenta České republiky – II. kolo
27.01.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.2.2023
26.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Biskupice-Pulkov (MěTR odděl.územ.plánování) dne 27.2.2023
25.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu (MěTR odb.dopravy a komunál.služeb)
24.01.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 9/2022 (Konečné rozpočtové opatření – Rozpuštění překročených příjmů do Výdajů a Financování)
17.01.2023 vyvěšenoOznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky – II. kolo
17.01.2023 vyvěšenoVýsledky volby prezidenta České republiky – I. kolo
06.01.2023 vyvěšenoSchválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024 a 2025
06.01.2023 vyvěšenoSchválený rozpočet obce na rok 2023
06.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV (Kr Vysočina odb.územ.plánování)

Starší úřední desky… ↓