eDeska

2022

19.07.2022 vyvěšenoOznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
19.07.2022 vyvěšenoOznámení – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
19.07.2022 vyvěšenoOznámení – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
19.07.2022 vyvěšenoDražební vyhláška pro elektronickou dražbu pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic
02.07.2022 vyvěšenoOznámení – Schválený počet členů Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov na volební období 2022-2026
30.06.2022 vyvěšenoOznámení – Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
29.06.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 28 ze dne 23. 6. 2022
27.06.2022 vyvěšenoZávěrečný účet obce za rok 2021 (schválený)
24.06.2022 vyvěšenoProtokol o schválení účetní závěrky 2021
22.06.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 2 / 2022 (dar Mikroregion Hrotovicko)
22.06.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1 / 2022 (příspěvek COVID)
15.06.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 28 dne 23. 6. 2022
06.06.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 6. 2022
06.06.2022 vyvěšeno
24.06.2022 svěšeno
Návrh účetní uzávěrky za rok 2021
06.06.2022 vyvěšeno
27.06.2022 svěšeno
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
04.05.2022 vyvěšenoInformační povinnosti VAS – porovnání všech položek ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím roce
02.05.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 27 ze dne 28. 4. 2022
30.04.2022 vyvěšenoZáměr obce o prodeji částí pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic (poz. č. 124/9 a 1460/1)
30.04.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 5. 2022
20.04.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2022
20.04.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 27 dne 28. 4. 2022
20.04.2022 vyvěšenoSvazek obcí pro komunální služby – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
16.04.2022 vyvěšenoInformování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
05.04.2022 vyvěšenoVodovody a kanalizace Třebíč – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
03.04.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 26 ze dne 18. 3. 2022
24.03.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (uzavírka Radkovice)
16.03.2022 vyvěšenoSvazek obcí pro komunální služby – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
10.03.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 26 dne 18. 3. 2022
05.03.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 3. 2022
02.03.2022 vyvěšenoÚZSVM – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2022
24.02.2022 vyvěšenoVýroční zpráva 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
02.02.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (Dunaj, Labe Odra)
29.01.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8. 2. 2022
26.01.2022 vyvěšenoSchválený rozpočet obce pro rok 2022
26.01.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 8 / 2021 (vyrovnání položek rozpočtu obce 2021 v rámci závazných ukazatelů)
26.01.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 7 / 2021 (Program obnovy venkova)
13.01.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)
12.01.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 25 ze dne 30. 12. 2021
10.01.2022 vyvěšenoFÚ pro Kraj Vysočina – informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Starší úřední desky… ↓