eDeska

2023

31.05.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 3/2023 (ponížení zaúčtování vratky záloh na Prezidentské volby)
27.04.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9.5.2023
26.04.2023 vyvěšenoNávrh Závěrečného účtu obce Biskupice-Pulkov za rok 2022
23.04.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2023 (od 26.4.2023)
19.04.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Biskupice-Pulkov (MěTR odděl.územ.plánování) dne 22.5.2023
12.04.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2023 (od 13.4.2023)
06.04.2023 vyvěšenoZápis zasedání Zastupitelstva obce č. 4 ze dne 15.3.2023
05.04.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 2/2023 (nákup komunální techniky)
05.04.2023 vyvěšenoPozvánka na 42. Valnou hromadu svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč
10.03.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1/2023 (vyúčtování krajské dotace na Volby prezidenta ČR)
08.03.2023 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 4 dne 15.3.2023
07.03.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14.3.2023
31.01.2023 vyvěšenoOznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Pulkově 22.2.2023
29.01.2023 vyvěšenoVýsledky volby prezidenta České republiky – II. kolo
27.01.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.2.2023
26.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Biskupice-Pulkov (MěTR odděl.územ.plánování) dne 27.2.2023
25.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu (MěTR odb.dopravy a komunál.služeb)
24.01.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 9/2022 (Konečné rozpočtové opatření – Rozpuštění překročených příjmů do Výdajů a Financování)
17.01.2023 vyvěšenoOznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky – II. kolo
17.01.2023 vyvěšenoVýsledky volby prezidenta České republiky – I. kolo
06.01.2023 vyvěšenoSchválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024 a 2025
06.01.2023 vyvěšenoSchválený rozpočet obce na rok 2023
06.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV (Kr Vysočina odb.územ.plánování)

Starší úřední desky… ↓