eDeska

2021

04.10.2021 vyvěšenoHřbitov Biskupice – ceník poplatků
01.10.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 4 / 2021 (kompenzační příspěvek za výpadek daňových příjmů v době Covidu)
29.09.2021 vyvěšenoÚZSVM – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2021
27.09.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška opatření obecné povahy (kůrovec)
23.09.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – oznámení o době a místě konání voleb
22.09.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 22 dne 30. 9. 2021
06.09.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 9. 2021
28.08.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – oznámení o jmenování zapisovatelů
24.08.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
10.08.2021 vyvěšenoSdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace (Timová)
09.08.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
02.08.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Biskupice-Pulkov
28.07.2021 vyvěšenoDražební vyhláška – prodej movitých věcí (dražba)
13.07.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 22 ze dne 30. 6. 2021
27.06.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 5. 7. 2021
22.06.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 22 dne 30. 6. 2021
17.06.2021 vyvěšenoDražební vyhláška – prodej nemovitosti (elektronická dražba)
15.06.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Biskupice-Pulkov
14.06.2021 vyvěšenoZáměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RD (poz. č. 1496/1 a 935/7)
14.06.2021 vyvěšenoÚčetní uzávěrka roku 2020 obce Biskupice-Pulkov (Fin, rozvaha, výkaz, příloha)
14.06.2021 vyvěšenoAudit – zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
07.06.2021 vyvěšenoZávěrečný účet obce za rok 2020
06.06.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 6. 2021
27.05.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 21 ze dne 14. 5. 2021
18.05.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – návrh územního plánu Biskupice-Pulkov (náhled)
11.05.2021 vyvěšenoValná hromada svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 28. 5. 2021
07.05.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 21 dne 14. 5. 2021
02.05.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11. 5. 2021
02.05.2021 vyvěšenoPorovnání cen pro vodné a stočné za rok 2020
21.04.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2021 FÚ Kraj Vysočina
14.04.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – územní rozhodnutí MěÚ Jevišovice
12.04.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 2 / 2021 (převedení mezi paragrafy – ÚP)
25.03.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1 / 2021 (přerozdělení položek)
15.03.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 23. 3. 2021
24.02.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení MěÚ Jevišovice
22.02.2021 vyvěšenoVýroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020
01.02.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy MěTR (úprava provozu na silnicích)
29.01.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1 / 2020 (vyrovnání rozpočtu 2020)
28.01.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9. 2. 2021
28.01.2021 vyvěšenoZáměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RD (poz. č. 128/10, 128/11, 124/23 a 124/37)
25.01.2021 vyvěšenoSchválený rozpočet obce pro rok 2021
19.01.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 20 ze dne 31. 12. 2020
04.01.2021 vyvěšenoFÚ pro Kraj Vysočina – informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí