eDeska

2023

19.09.2023 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 7 dne 27.9.2023
07.09.2023 vyvěšenoOznámení o konání elektronické dražby 4.10.2023 a dražební vyhlášce
04.09.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 12.9.2023
02.08.2023 vyvěšenoVýzva vlastníkům lesa – souše
26.07.2023 vyvěšenoZveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov
20.07.2023 vyvěšenoUpozornění a výzva vodoprávního úřadu Třebíč – SUCHO
19.07.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu Radkovice)
04.07.2023 vyvěšenoZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
04.07.2023 vyvěšenoZávěrečný účet roku 2022 (schválený) a Protokol o schválení účetní závěrky 2022
03.07.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Územní plán Biskupice-Pulkov
03.07.2023 vyvěšenoZáměr prodeje části pozemku parc. č. 929 a 927/8 v k.ú. Biskupice u Hrotovic
27.06.2023 vyvěšenoZápis zasedání Zastupitelstva obce č. 5 ze dne 14.6.2023
22.06.2023 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 6 dne 30.6.2023
21.06.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 4/2023 (dar sdružení Mikroregion Hrotovicko, příjmy z prodeje pozemků)
14.06.2023 vyvěšenoZáměr prodeje pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic (124/23 a 128/11)
12.06.2023 vyvěšenoNávrh účetní závěrky za rok 2022
06.06.2023 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 5 dne 14.6.2023
01.06.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13.6.2023
31.05.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 3/2023 (ponížení zaúčtování vratky záloh na Prezidentské volby)
27.04.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9.5.2023
26.04.2023 vyvěšenoNávrh Závěrečného účtu obce Biskupice-Pulkov za rok 2022
23.04.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2023 (od 26.4.2023)
19.04.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Biskupice-Pulkov (MěTR odděl.územ.plánování) dne 22.5.2023
12.04.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2023 (od 13.4.2023)
06.04.2023 vyvěšenoZápis zasedání Zastupitelstva obce č. 4 ze dne 15.3.2023
05.04.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 2/2023 (nákup komunální techniky)
05.04.2023 vyvěšenoPozvánka na 42. Valnou hromadu svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč
10.03.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1/2023 (vyúčtování krajské dotace na Volby prezidenta ČR)
08.03.2023 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 4 dne 15.3.2023
07.03.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14.3.2023
31.01.2023 vyvěšenoOznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Pulkově 22.2.2023
29.01.2023 vyvěšenoVýsledky volby prezidenta České republiky – II. kolo
27.01.2023 vyvěšenoPozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.2.2023
26.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Biskupice-Pulkov (MěTR odděl.územ.plánování) dne 27.2.2023
25.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu (MěTR odb.dopravy a komunál.služeb)
24.01.2023 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 9/2022 (Konečné rozpočtové opatření – Rozpuštění překročených příjmů do Výdajů a Financování)
17.01.2023 vyvěšenoOznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky – II. kolo
17.01.2023 vyvěšenoVýsledky volby prezidenta České republiky – I. kolo
06.01.2023 vyvěšenoSchválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024 a 2025
06.01.2023 vyvěšenoSchválený rozpočet obce na rok 2023
06.01.2023 vyvěšenoVeřejná vyhláška – Oznámení návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV (Kr Vysočina odb.územ.plánování)

Starší úřední desky… ↓