eDeska

2024

10.06.2024
vyvěšeno
Výsledky volby do EP obec Biskupice-Pulkov
07.06.2024
vyvěšeno
Návrh účetní závěrky za rok 2023
20.05.2024
vyvěšeno
Zápis zasedání Zastupitelstva obce č. 11 ze dne 14.5.2024
15.05.2024
vyvěšeno
Pozvánka na školení OVK pro volby do EP dne 23.5.2024
13.05.2024
vyvěšeno
Veřejná zakázka: Domácí kompostování – obec Biskupice-Pulkov (dodávky – zakázka malého rozsahu)
Výzva k podání nabídek (pdf)
Příloha č.1 (závazný návrh smlouvy)
Příloha č.2 (čestné prohlášení)
Příloha č.3 (krycí list)
Příloha č.4 (seznam poddodavatelů)
10.05.2024
vyvěšeno
Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
10.05.2024
vyvěšeno
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise dne 15.5.2024 pro volby do EP
08.05.2024
vyvěšeno
Návrh Závěrečného účtu obce Biskupice-Pulkov za rok 2023
06.05.2024
vyvěšeno
Pozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 11 dne 14.5.2024
03.05.2024
vyvěšeno
Oznámení o nevyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volby do EP
03.05.2024
vyvěšeno
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
30.04.2024
vyvěšeno
Pozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7.5.2024
24.04.2024
vyvěšeno
Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam (FÚ pro Kraj Vysočina)
23.04.2024
vyvěšeno
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP
12.04.2024
vyvěšeno
Veřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2024
25.03.2024
vyvěšeno
Rozpočtové opatření obce č. 1/2024 (úprava příjmů)
18.03.2024
vyvěšeno
Pozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 26.3.2024
24.02.2024
vyvěšeno
Zápis zasedání Zastupitelstva obce č. 10 ze dne 15.2.2024
21.02.2024
vyvěšeno
Výroční zpráva 2023 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
07.02.2024
vyvěšeno
Pozvánka – zasedání zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov č. 10 dne 15.2.2024
28.01.2024
vyvěšeno
Pozvánka – Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 6.2.2024
24.01.2024
vyvěšeno
Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu (MěTR odb.dopravy a komunál.služeb)
13.01.2024
vyvěšeno
Schválený rozpočtet obce Biskupice-Pulkov na rok 2024
13.01.2024
vyvěšeno
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Biskupice-Pulkov na roky 2025-2026
12.01.2024
vyvěšeno
Rozpočtové opatření obce č. 7/2023 (vyrovnání rozpočtu k 31.12.2023)

Starší úřední desky… ↓