eDeska

2020

24.12.2020 vyvěšeno 31.12.2020 svěšeno Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 20 dne 30. 12. 2020
15.12.2020 vyvěšeno 01.01.2021 svěšeno Rozpočtová opatření č. 2 a 3 / 2020
12.12.2020 vyvěšeno 29.12.2020 svěšeno Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 19 ze dne 11. 12. 2020
11.12.2020 vyvěšeno Schválený střednědobý výhled na rok 2022-2024
11.12.2020 vyvěšeno 31.12.2020 svěšeno Návrh rozpočtu obce pro rok 2021
10.12.2020 vyvěšeno
23.12.2020 svěšeno
Pozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 22. 12. 2020
3.12.2020 vyvěšeno
12.12.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 19 dne 11. 12. 2020
20.11.2020 vyvěšeno
2.12.2020 svěšeno
Pozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1. 12. 2020
22.11.2020 vyvěšeno
11.12.2020 svěšeno
Návrh – střednědobý výhled na rok 2022-2024
16.11.2020 vyvěšeno
3.12.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 182/26 a 232/38)
31.10.2020 vyvěšeno
17.11.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 18 ze dne 1. 10. 2020
26.10.2020 vyvěšeno
12.11.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
24.09.2020 vyvěšeno
02.10.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 18 dne 1. 10. 2020
17.09.2020 vyvěšeno
03.10.2020 svěšeno
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina
15.09.2020 vyvěšeno
01.10.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji pozemku (parc. č. 927/14, 927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 935/34) nebo jeho části (parc. č. 1484/1) v k.ú. Biskupice u Hrotovic
04.09.2020 vyvěšeno
21.09.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 1496/1, 182/1, 182/6)
04.09.2020 vyvěšeno
21.09.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RD (poz. č. 128/10, 128/11, 124/23 a 124/37)
04.09.2020 vyvěšeno
21.09.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 17 ze dne 21. 8. 2020
02.09.2020 vyvěšeno
19.09.2020 svěšeno
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
14.08.2020 vyvěšeno
22.08.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 17 dne 21. 8. 2020
29.07.2020 vyvěšeno
14.08.2020 svěšeno
Mimořádné opatření – Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina /COVID-19/
15.07.2020 vyvěšeno
31.07.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 16 ze dne 26. 6. 2020
05.07.2020 vyvěšeno
21.07.2020 svěšeno
Oznámení o uveřejnění – Svazek obcí pro komunální služby: rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet,
rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium
28.06.2020 vyvěšeno
04.07.2020 svěšeno
Protokol o schválení účetní závěrky obce Biskupice-Pulkov na rok 2019 
18.06.2020 vyvěšeno
14.07.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 16 dne 26. 6. 2020
09.06.2020 vyvěšeno
25.06.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 1499 a 1501)
09.06.2020 vyvěšeno
25.06.2020 svěšeno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biskupice-Pulkov za období 1. 1. – 31. 12. 2019
09.06.2020 vyvěšeno
25.06.2020 svěšeno
Účetní uzávěrka roku 2019 obce Biskupice-Pulkov (Fin, rozvaha, výkaz, příloha)
07.06.2020 vyvěšeno
24.06.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 15 ze dne 29. 5. 2020
03.06.2020 vyvěšeno
20.06.2020 svěšeno
Pozvánka – Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace 2020
22.05.2020 vyvěšeno
08.06.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 15 dne 29. 5. 2020
11.05.2020 vyvěšeno
28.05.2020 svěšeno
Katastr Třebíč – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 1. 2. 2020
06.05.2020 vyvěšeno
23.00.2020 svěšeno
Vodovody a kanalizace – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
06.05.2020 vyvěšeno
23.00.2020 svěšeno
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 5. 5. 2020 (konec nadměrného sucha)
22.04.2020 vyvěšeno
08.05.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – platba daně z nemovitých věcí na rok 2020
22.04.2020 vyvěšeno
08.05.2020 svěšeno
Dražební vyhláška – 042EX1565-15-50
21.04.2020 vyvěšeno
07.05.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
14.04.2020 vyvěšeno
30.04.2020 svěšeno
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (zákaz pálení klestí)
03.04.2020 vyvěšeno
20.04.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (lesy)
02.04.2020 vyvěšeno
19.04.2020 svěšeno
Svazek obcí pro komunální služby – navýšení rozpočtového provizoria 2020
11.03.2020 vyvěšeno
04.07.2020 svěšeno
Závěrečný účet obce za rok 2019
06.03.2020 vyvěšeno
20.03.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 217/2, 217/3 a 217/5)
06.03.2020 vyvěšeno
20. 032020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc.č. 182/1, 1496/1)
03.03.2020 vyvěšeno
08.04.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – oprava zřejmých nesprávností (kanalizace a ČOV) 
01.03.2020 vyvěšeno
18.03.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 14 ze dne 21. 2. 2020
26.02.2020 vyvěšeno
18.03.2020 svěšeno
Svazek obcí pro komunální služby – rozpočet, výhled, audit 2020
18.02.2020 vyvěšeno
20.03.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – změna stavby před dokončením (kanalizace a ČOV)
14.02.2020 vyvěšeno
22 02.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 14 dne 21. 2. 2020
20.01.2020 vyvěšeno
05.02.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Město Třebíč (přechodná úprava provozu)