eDeska

2021

31.12.2021 vyvěšenoObecně závazná vyhláška č. 2 /2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
30.12.2021 vyvěšenoZáměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (poz. č. 182/1)
22.12.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 25 dne 30. 12. 2021
27.11.2021 vyvěšenoNávrh rozpočtu obce na rok 2022
25.11.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 24 ze dne 12. 11. 2021
24.11.2021 vyvěšenoObecně závazná vyhláška č. 1 /2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022
22.11.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 6 / 2021 (kompenzační příspěvek za výpadek daňových příjmů v době Covidu za období 1.7.2021-30.9.2021)
22.11.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 5 / 2021 (dotace na volby do PS ČR 2021)
04.11.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 24 dne 12. 11. 2021
01.11.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9. 11. 2021
12.10.2021 vyvěšenoVýsledky voleb do PS Parlamentu ČR
04.10.2021 vyvěšenoHřbitov Biskupice – ceník poplatků
01.10.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 4 / 2021 (kompenzační příspěvek za výpadek daňových příjmů v době Covidu)
29.09.2021 vyvěšenoÚZSVM – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2021
27.09.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška opatření obecné povahy (kůrovec)
23.09.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – oznámení o době a místě konání voleb
22.09.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 23 dne 30. 9. 2021
06.09.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 9. 2021
28.08.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – oznámení o jmenování zapisovatelů
24.08.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
10.08.2021 vyvěšenoSdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace (Timová)
09.08.2021 vyvěšenoVolby do PS ČR – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
02.08.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Biskupice-Pulkov
28.07.2021 vyvěšenoDražební vyhláška – prodej movitých věcí (dražba)
13.07.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 22 ze dne 30. 6. 2021
30.06.2021 vyvěšenoSchválený Závěrečný účet obce za rok 2020
27.06.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 5. 7. 2021
23.06.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 3 / 2021 (finanční dar Oblastní charitě Třebíč na provoz domácí hospicové péče)
22.06.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 22 dne 30. 6. 2021
17.06.2021 vyvěšenoDražební vyhláška – prodej nemovitosti (elektronická dražba)
15.06.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Biskupice-Pulkov
14.06.2021 vyvěšenoZáměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RD (poz. č. 1496/1 a 935/7)
14.06.2021 vyvěšenoÚčetní uzávěrka roku 2020 obce Biskupice-Pulkov (Fin, rozvaha, výkaz, příloha)
14.06.2021 vyvěšenoAudit – zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
07.06.2021 vyvěšenoNávrh – Závěrečný účet obce za rok 2020
06.06.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 6. 2021
27.05.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 21 ze dne 14. 5. 2021
18.05.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – návrh územního plánu Biskupice-Pulkov (náhled)
11.05.2021 vyvěšenoValná hromada svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 28. 5. 2021
07.05.2021 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 21 dne 14. 5. 2021
02.05.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 11. 5. 2021
02.05.2021 vyvěšenoPorovnání cen pro vodné a stočné za rok 2020
21.04.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí 2021 FÚ Kraj Vysočina
14.04.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – územní rozhodnutí MěÚ Jevišovice
12.04.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 2 / 2021 (převedení mezi paragrafy – ÚP)
25.03.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1 / 2021 (přerozdělení položek)
15.03.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 23. 3. 2021
24.02.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení MěÚ Jevišovice
22.02.2021 vyvěšenoVýroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020
01.02.2021 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy MěTR (úprava provozu na silnicích)
28.01.2021 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 9. 2. 2021
28.01.2021 vyvěšenoZáměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RD (poz. č. 128/10, 128/11, 124/23 a 124/37)
27.01.2021 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1 / 2020 (vyrovnání rozpočtu 2020)
25.01.2021 vyvěšenoSchválený rozpočet obce pro rok 2021
19.01.2021 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 20 ze dne 31. 12. 2020
04.01.2021 vyvěšenoFÚ pro Kraj Vysočina – informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí
http://docs.google.com/gview?url=https://www.biskupice-pulkov.cz/wp-content/uploads/2022-04-20-Pozvanka-na-ZO-c.27.pdf
https://www.biskupice-pulkov.cz/wp-content/uploads/2022-04-20-Pozvanka-na-ZO-c.27.pdf

Starší úřední desky… ↓