Poplatek za hrobové místo

Navigace: Občan > Poplatek za hrobové místo

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo probíhá od října 2021 na základě usnesení Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov, kterým byl schválen Ceník poplatků a Smlouva o nájmu hrobového místa.

Smlouvy budou uzavírány na období 2022 – 2031, tzn. dobu trvání 10 let.

Nájemné za hrobové místo činí 5,72 Kč / m2 / rok, cena služeb s nájmem spojených činí 100 Kč / hrobové místo / rok.

Výměra hrobového místa se zaokrouhluje na celé m2 takto:
● urnové místo do 1,75 m2 na 1,75 m2,
● jednoduchý hrob/jednoduchá hrobka do 3,5 m2 na 3,5 m2,
● dvojhrob/dvojitá hrobka do 7 m2 na 7 m2.

Celkový poplatek za jednotlivé kategorie hrobových míst:
● urnové místo 110 Kč / 1 rok, tj. 1.100 Kč / 10 let,
● jednoduchý hrob/jednoduchá hrobka 120 Kč / 1 rok, tj. 1.200 Kč / 10 let,
● dvojhrob/dvojitá hrobka 140 Kč / 1 rok, tj. 1.400 Kč / 10 let.

Poplatek se hradí jednorázově za celé období trvání nájemní smlouvy, tj. na 10 let pro smlouvy uzavírané na období 2022 – 2031.
Lhůta na zaplacení poplatku z hrobového místa je do 30. 6. 2022.

Pro uhrazení poplatku je potřeba znát číslo hrobového místa.
Podpis smlouvy a hotovostní uhrazení poplatku lze provést na Obecním úřadě Biskupice-Pulkov v době úředních hodin (ST 9:30-11:00 a 16:00-18:00 hod.). Mějte pokud možno přesnou částku.
Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem na účet č. 15029711 / 0100. Jako variabilní symbol se použije číslo hrobového místa. Do poznámky dejte jméno plátce, které bude poté uvedeno na smlouvě.