Poplatek za hrobové místo

Navigace: Občan > Poplatek za hrobové místo

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat v průběhu roku 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.

Smlouvy budou uzavírány na období 2022 – 2031, tzn. dobu trvání 10 let.

Současná výše poplatku je 1.000 Kč (100 Kč / rok) pro smlouvy 2012 – 2021.