Poplatek za odpad a psa

Navigace: Občan > Poplatek za odpad a psa

Od ledna lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy za kalendářní rok a zároveň vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad na základě platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2021:

 • 700 Kč fyzická osoba přihlášená v obci (tzn.každá osoba s trvalým pobytem)
 • 700 Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (chalupář)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Počet známek na nemovitost/bytovou jednotku:

 • 1ks – 1-3 hlášené osoby,
 • 2ks – 4-6 hlášených osob,
 • 3ks – 7+ hlášených osob,
 • 1ks – chalupáři na jednu nemovitost.

Poplatek za psa

Dle vydané obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 je stanoven poplatek za psa:

 • 100 Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele přihlášeného v obci

Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Platba převodem

Poplatek lze uhradit převodem na účet obce č. 15029711 / 0100.

 • jako v.s. uveďte číslo popisné
 • do poznámky uveďte počet osob za odpad a pokud máte psa, tak počet psů, za které poplatek hradíte, např.:
  • odpad 4 (platíte poplatek za 4 osoby, nemáte psa)
  • odpad 3, pes 2 (platíte za 3 osoby a 2 psy)

Pokud chcete uhradit poplatek jen za část přihlášených osob v nemovitosti, uveďte prosím do poznámky také koho se platba týká

Známku na popelnici si po uhrazení a zaúčtování bankou můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě, případně jindy a jinak po domluvě.