Otvírací doba knihovny

Otevřeno má každou středu od 16:00 – 17:00 hod.


Změna svozu popenic

Od 1. 5. 2021 dochází ke změně z týdenního na čtrnáctidenní svoz TKO (popelnic). Svoz bude prováděn každý lichý týden v úterý (4. 5. ne, 11. 5. ano).


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat v průběhu podzimu 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.