Otvírací doba knihovny – výdejové okénko

Od 16. 2. 2021 bude mít knihovna v Biskupicích otevřeno každou středu od 16:00 – 17:00 hod.

Z důvodu usnesení Vlády ČR je knihovna do odvolání ve zvláštním režimu – výdejového okénka.


Svoz bioodpadů

Od 1. března 2021 začíná pravidelný – týdenní svoz bioodpadů (hnědé kontejnery) každý čtvrtek.


Zápis 1. třída Jevišovice

Více informací – https://drive.google.com/file/d/1KjMgpqvKZ7d5tu61nKNqAY5TjqQpbNQl/view?usp=sharing


Poplatek za odpad a psa 2021

Od 6. 1. 2021 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy a vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Poplatek zůstává stejný jako v roce 2020, tzn. 700 Kč každá osoba s trvalým pobytem, 700 Kč chalupář za nemovitost, 500 Kč osoba s trvalým pobytem mladší 15 let a to do konce kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší a ve věku 80 let a starší, a to počínaje rokem, ve kterém tento věk dovrší

Více viz. stránka – Poplatek za odpad a psa (znění vyhlášek, jak platit převodem ap.).


Soukromé části kanalizačních přípojek

Seznam firem, majících zájem o výstavbu a montáž soukromé části kanalizační přípojky do nemovitostí v Biskupicích a lze je poptat. 


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat v průběhu roku 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.