Tříkrálová sbírka 2021

Doba konání sbírky: 1. 1. – 24. 1. 2021.

V letošním roce sbírka probíhá vzhledem k pandemii jinak, protože z důvodu COVID omezení koledování po domech není možné.

Chcete-li přispět, můžete do pokladničky umístěné na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lze využít také platbu online na účet č. 66008822 / 0800, v.s. 77706600 (variabilní symbol pro Oblastní charitu Třebíč). Oblastní charita Třebíč děkuje za podporu.

Více informací na webu https://www.trikralovasbirka.cz/.


Poplatek za odpad a psa 2021

Od 6. 1. 2021 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy a vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Poplatek zůstává stejný jako v roce 2020, tzn. 700 Kč každá osoba s trvalým pobytem, 700 Kč chalupář za nemovitost, 500 Kč osoba s trvalým pobytem mladší 15 let a to do konce kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší a ve věku 80 let a starší, a to počínaje rokem, ve kterém tento věk dovrší

Více viz. stránka – Poplatek za odpad a psa (znění vyhlášek, jak platit převodem ap.).


Otvírací doba knihovny – změna

Od 1. 1. 2021 bude mít knihovna v Biskupicích otevřeno každou středu od 16:00 – 17:00 hod.

Z důvodu usnesení Vlády ČR je knihovna do odvolání zavřena.


Svoz bioodpadu – zima 2020/21

Termíny zimního svozu bioodpadů v Biskupicích a Pulkově:

  • čtvrtek 10. 12. 2020 / úterý 12. 1. 2021 / čtvrtek 4. 2. 2021

Zahájení jarního svozu bude upřesněno během února 2021.


Soukromé části kanalizačních přípojek

Seznam firem, majících zájem o výstavbu a montáž soukromé části kanalizační přípojky do nemovitostí v Biskupicích a lze je poptat. 


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat v průběhu roku 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.