Změna svozu popenic

Od 1. 5. 2021 dochází ke změně z týdenního na čtrnáctidenní svoz TKO (popelnic). Svoz bude prováděn každý lichý týden v úterý (4. 5. ne, 11. 5. ano).


Otvírací doba knihovny

Otevřeno má každou středu od 16:00 – 17:00 hod.


Poplatek za odpad a psa 2021

Od 6. 1. 2021 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy a vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Poplatek zůstává stejný jako v roce 2020, tzn. 700 Kč každá osoba s trvalým pobytem, 700 Kč chalupář za nemovitost, 500 Kč osoba s trvalým pobytem mladší 15 let a to do konce kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší a ve věku 80 let a starší, a to počínaje rokem, ve kterém tento věk dovrší

Více viz. stránka – Poplatek za odpad a psa (znění vyhlášek, jak platit převodem ap.).


Soukromé části kanalizačních přípojek

Seznam firem, majících zájem o výstavbu a montáž soukromé části kanalizační přípojky do nemovitostí v Biskupicích a lze je poptat. 


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat v průběhu roku 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.