Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 17. 4. 2021 od 10 – 12 hod. proběhne v Biskupicích na Městečku očkování psů proti vzteklině. Cena 120 Kč.


Odečet elektroměrů

Zástupce provozovatele distribuční soustavy oznamuje, že budou v obci Biskupice-Pulkov probíhat kontrolní odečty stavu elektroměrů:

  • pátek 23. 4. 2021 od 07:30 hod v Pulkově
  • sobota 24. 4. 2021 od 07:30 hod v Biskupicích

Odečty budou provedeny na všech přípojných místech bez rozdílu konečného dodavatele elektrické energie.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům, v případě nepřítomnosti o ponechání stavu elektroměru na přístupném místě, případně nahlášení na tel. číslo 773 530 525 – p. Bumbálek.


Otvírací doba knihovny

Otevřeno má každou středu od 16:00 – 17:00 hod.


Zápis 1. třída Jevišovice

Více informací – https://drive.google.com/file/d/1KjMgpqvKZ7d5tu61nKNqAY5TjqQpbNQl/view?usp=sharing


Poplatek za odpad a psa 2021

Od 6. 1. 2021 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy a vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Poplatek zůstává stejný jako v roce 2020, tzn. 700 Kč každá osoba s trvalým pobytem, 700 Kč chalupář za nemovitost, 500 Kč osoba s trvalým pobytem mladší 15 let a to do konce kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší a ve věku 80 let a starší, a to počínaje rokem, ve kterém tento věk dovrší

Více viz. stránka – Poplatek za odpad a psa (znění vyhlášek, jak platit převodem ap.).


Soukromé části kanalizačních přípojek

Seznam firem, majících zájem o výstavbu a montáž soukromé části kanalizační přípojky do nemovitostí v Biskupicích a lze je poptat. 


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat v průběhu roku 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.