Změna svozu popenic od 1. 10. 2021

Od 1. 10. 2021 dochází ke změně ze čtrnáctidenního na týdenní svoz TKO (popelnic). Tzn. 28. 9. ano, 5. 10. ano, dále každý týden v úterý.


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Uzavírání nových smluv s platbou nájemného za hrobové místo bude probíhat od října 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku.


Otvírací doba knihovny

Otevřeno má každou středu od 16:00 – 17:00 hod.