Poplatek za odpad a psa 2022

Od ledna 2022 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy za rok 2022 a zároveň vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Poplatek za odpad pro rok 2022 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2021:

  • 700 Kč fyzická osoba přihlášená v obci (tzn.každá osoba s trvalým pobytem)
  • 700 Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (chalupář)

Poplatek za psa dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019:

  • 100 Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele přihlášeného v obci

Více informací – Poplatek za odpad a psa.


Zimní svoz bioodpadů

Termíny zimního svozu bioodpadů v naší obci (1 x za měsíc):

  • čtvrtek 9. 12. 2021, 6. 1. 2022 a 10. 2. 2022.

Zahájení jarního svozu bude upřesněno během února 2022.


Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Od 13. října 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku. Další informace viz. Poplatek za hrobové místo.