Úvodní stránka

Svoz popelnic každý týden

Od 1. 10. 2023 se přechází ze čtrnáctidenního na týdenní svoz TKO (popelnic).

Svoz bude prováděn každé úterý.


Poplatek za odpad a psa 2023

Od ledna 2023 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy za rok 2023 a zároveň vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

Více informací – Poplatek za odpad a psa.


Poplatek za hrobové místo – smlouvy 2022/2031

Od 13. října 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku. Další informace viz. Poplatek za hrobové místo.