eDeska

2020

24.12.2020 vyvěšeno 31.12.2020 svěšeno Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 20 dne 30. 12. 2020
15.12.2020 vyvěšeno 01.01.2021 svěšeno Rozpočtová opatření č. 2 a 3 / 2020
12.12.2020 vyvěšeno 29.12.2020 svěšeno Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 19 ze dne 11. 12. 2020
11.12.2020 vyvěšeno 31.12.2020 svěšeno Návrh rozpočtu obce pro rok 2021
10.12.2020 vyvěšeno
23.12.2020 svěšeno
Pozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 22. 12. 2020
3.12.2020 vyvěšeno
12.12.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 19 dne 11. 12. 2020
20.11.2020 vyvěšeno
2.12.2020 svěšeno
Pozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1. 12. 2020
16.11.2020 vyvěšeno
3.12.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 182/26 a 232/38)
31.10.2020 vyvěšeno
17.11.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 18 ze dne 1. 10. 2020
26.10.2020 vyvěšeno
12.11.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
24.09.2020 vyvěšeno
02.10.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 18 dne 1. 10. 2020
17.09.2020 vyvěšeno
03.10.2020 svěšeno
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina
15.09.2020 vyvěšeno
01.10.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji pozemku (parc. č. 927/14, 927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 935/34) nebo jeho části (parc. č. 1484/1) v k.ú. Biskupice u Hrotovic
04.09.2020 vyvěšeno
21.09.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 1496/1, 182/1, 182/6)
04.09.2020 vyvěšeno
21.09.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RD (poz. č. 128/10, 128/11, 124/23 a 124/37)
04.09.2020 vyvěšeno
21.09.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 17 ze dne 21. 8. 2020
02.09.2020 vyvěšeno
19.09.2020 svěšeno
Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
14.08.2020 vyvěšeno
22.08.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 17 dne 21. 8. 2020
29.07.2020 vyvěšeno
14.08.2020 svěšeno
Mimořádné opatření – Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina /COVID-19/
15.07.2020 vyvěšeno
31.07.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 16 ze dne 26. 6. 2020
05.07.2020 vyvěšeno
21.07.2020 svěšeno
Oznámení o uveřejnění – Svazek obcí pro komunální služby: rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet,
rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium
28.06.2020 vyvěšeno
04.07.2020 svěšeno
Protokol o schválení účetní závěrky obce Biskupice-Pulkov na rok 2019 
18.06.2020 vyvěšeno
14.07.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 16 dne 26. 6. 2020
09.06.2020 vyvěšeno
25.06.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 1499 a 1501)
09.06.2020 vyvěšeno
25.06.2020 svěšeno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biskupice-Pulkov za období 1. 1. – 31. 12. 2019
09.06.2020 vyvěšeno
25.06.2020 svěšeno
Účetní uzávěrka roku 2019 obce Biskupice-Pulkov (Fin, rozvaha, výkaz, příloha)
07.06.2020 vyvěšeno
24.06.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 15 ze dne 29. 5. 2020
03.06.2020 vyvěšeno
20.06.2020 svěšeno
Pozvánka – Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace 2020
22.05.2020 vyvěšeno
08.06.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 15 dne 29. 5. 2020
11.05.2020 vyvěšeno
28.05.2020 svěšeno
Katastr Třebíč – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 1. 2. 2020
06.05.2020 vyvěšeno
23.00.2020 svěšeno
Vodovody a kanalizace – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
06.05.2020 vyvěšeno
23.00.2020 svěšeno
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 5. 5. 2020 (konec nadměrného sucha)
22.04.2020 vyvěšeno
08.05.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – platba daně z nemovitých věcí na rok 2020
22.04.2020 vyvěšeno
08.05.2020 svěšeno
Dražební vyhláška – 042EX1565-15-50
21.04.2020 vyvěšeno
07.05.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
14.04.2020 vyvěšeno
30.04.2020 svěšeno
Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha (zákaz pálení klestí)
03.04.2020 vyvěšeno
20.04.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (lesy)
02.04.2020 vyvěšeno
19.04.2020 svěšeno
Svazek obcí pro komunální služby – navýšení rozpočtového provizoria 2020
11.03.2020 vyvěšeno
04.07.2020 svěšeno
Závěrečný účet obce za rok 2019
06.03.2020 vyvěšeno
20.03.2020 svěšeno
Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc. č. 217/2, 217/3 a 217/5)
06.03.2020 vyvěšeno
20. 032020 svěšeno
Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (parc.č. 182/1, 1496/1)
03.03.2020 vyvěšeno
08.04.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – oprava zřejmých nesprávností (kanalizace a ČOV) 
01.03.2020 vyvěšeno
18.03.2020 svěšeno
Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 14 ze dne 21. 2. 2020
26.02.2020 vyvěšeno
18.03.2020 svěšeno
Svazek obcí pro komunální služby – rozpočet, výhled, audit 2020
18.02.2020 vyvěšeno
20.03.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – změna stavby před dokončením (kanalizace a ČOV)
14.02.2020 vyvěšeno
22 02.2020 svěšeno
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 14 dne 21. 2. 2020
20.01.2020 vyvěšeno
05.02.2020 svěšeno
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Město Třebíč (přechodná úprava provozu)