eDeska

2022

21.12.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 8 / 2022 (darovací smlouva EnergoRegion)
21.12.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 7 / 2022 (dotace POVV oprava komunikace Pulkov)
21.12.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 6 / 2022 (volba prezidenta ČR)
20.12.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 3 dne 28. 12. 2022
08.12.2022 vyvěšenoZápis zasedání Zastupitelstva obce č. 2 ze dne 1. 11. 2022
23.11.2022 vyvěšenoOznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
21.11.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 5 / 2022 (zvýšení rozpočtu u paragrafu „Ostatní záležitosti kultury“ z důvodu pořádání více kulturních akcí, pokryto příjmy z DPH)
21.11.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 4 / 2022 (vyúčování dotace na volby do zastupitelstev obcí)
21.11.2022
06.01.2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
16.11.2022
06.01.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 a 2025
13.11.2022 vyvěšenoOznámení – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby prezidenta České republiky
13.11.2022 vyvěšenoOznámení – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
09.11.2022 vyvěšenoOdstranění a ořez dřevin v prostoru elektrického distribučního zařízení (EG.D)
07.11.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (MZe – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů)
04.11.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 2 dne 11. 11. 2022
03.11.2022 vyvěšenoZápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce č. 1 ze dne 14. 10. 2022
07.10.2022 14.10.2022Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce č. 1 dne 14. 10. 2022
05.10.2022 vyvěšenoOznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27. 10. 2022
29.09.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 29 ze dne 22. 9. 2022
26.09.2022 vyvěšenoVýsledek voleb – Zastupitelstvo obce Biskupice-Pulkov 2022
23.09.2022 vyvěšenoZáměr obce o prodeji pozemku a částí pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic (poz. č. 1460/4 a 1460/12)
15.09.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 3 / 2022 (Vyrovnání rozpočtu – rozpis přeplatku z daňových příjmů do výdajů a přesun mezi položkami v rámci závazného ukazatele)
14.09.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 29 dne 22. 9. 2022
14.09.2022 vyvěšenoVýzva vlastníkům lesa – kůrovcové souše (MěÚ TR – ŽP)
03.09.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. 9. 2022
01.08.2022 vyvěšenoOznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1. 9. 2022
19.07.2022 vyvěšenoOznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
19.07.2022 vyvěšenoOznámení – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
19.07.2022 vyvěšenoOznámení – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
19.07.2022 vyvěšenoDražební vyhláška pro elektronickou dražbu pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic
02.07.2022 vyvěšenoOznámení – Schválený počet členů Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov na volební období 2022-2026
30.06.2022 vyvěšenoZáměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Pulkov (poz. č. 34/16)
30.06.2022 vyvěšenoOznámení – Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Biskupice-Pulkov
29.06.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 28 ze dne 23. 6. 2022
27.06.2022 vyvěšenoZávěrečný účet obce za rok 2021 (schválený)
24.06.2022 vyvěšenoProtokol o schválení účetní závěrky 2021
22.06.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 2 / 2022 (dar Mikroregion Hrotovicko)
22.06.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 1 / 2022 (příspěvek COVID)
15.06.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 28 dne 23. 6. 2022
06.06.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 6. 2022
06.06.2022
24.06.2022
Návrh účetní uzávěrky za rok 2021
06.06.2022
27.06.2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
04.05.2022 vyvěšenoInformační povinnosti VAS – porovnání všech položek ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím roce
02.05.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 27 ze dne 28. 4. 2022
30.04.2022 vyvěšenoZáměr obce o prodeji částí pozemků v k.ú. Biskupice u Hrotovic (poz. č. 124/9 a 1460/1)
30.04.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 5. 2022
20.04.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí 2022
20.04.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání obce č. 27 dne 28. 4. 2022
20.04.2022 vyvěšenoSvazek obcí pro komunální služby – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
16.04.2022 vyvěšenoInformování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
05.04.2022 vyvěšenoVodovody a kanalizace Třebíč – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
03.04.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 26 ze dne 18. 3. 2022
24.03.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (uzavírka Radkovice)
16.03.2022 vyvěšenoSvazek obcí pro komunální služby – zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí
10.03.2022 vyvěšenoPozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 26 dne 18. 3. 2022
05.03.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 3. 2022
02.03.2022 vyvěšenoÚZSVM – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2022
24.02.2022 vyvěšenoVýroční zpráva 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
02.02.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (Dunaj, Labe Odra)
29.01.2022 vyvěšenoPozvánka – zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8. 2. 2022
26.01.2022 vyvěšenoSchválený rozpočet obce pro rok 2022
26.01.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 8 / 2021 (vyrovnání položek rozpočtu obce 2021 v rámci závazných ukazatelů)
26.01.2022 vyvěšenoRozpočtové opatření obce č. 7 / 2021 (Program obnovy venkova)
13.01.2022 vyvěšenoVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu)
12.01.2022 vyvěšenoZápis zasedání zastupitelstva obce č. 25 ze dne 30. 12. 2021
10.01.2022 vyvěšenoFÚ pro Kraj Vysočina – informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Starší úřední desky… ↓