ZPRAVODAJ 27.12.2023

NÁHRADNÍ SVOZ POPELNIC
Z důvodu svátku na přelomu roku dochází ke změně svozu TKO. Naše obec bude svezena ve čtvrtek 4. 1. 2024.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024
Koledníci tříkrálové sbírky budou v Biskupicích chodit v neděli 7. 1. 2024 od cca 11 hod. (https://www.trikralovasbirka.cz/).

POPLATEK ZA ODPAD A PSA 2024
Od ledna 2024 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy a vyzvednout známky na popelnice. Kdo můžete, uhraďte prosím poplatek převodem. V případě hotovosti mějte pokud možno přesnou částku.

POPLATEK ZA ODPAD
Pro rok 2024 byl zastupitelstvem odsouhlasen jednotný poplatek (nejsou slevy) dle OZV 1/2021:
700 Kč osoba přihlášená v obci (každá osoba s trvalým pobytem)
700 Kč osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (chalupář)
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

POPLATEK ZA PSA
100 Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele přihlášeného v obci (chalupáři hradí poplatek v místě bydliště).
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Více informací – https://www.biskupice-pulkov.cz/obcan/poplatek-za-odpad-a-psa/.

STOLNÍ KALENDÁŘ 2024/2025
V době úředních hodin si lze na obci vyzvednout kalendář na roky 2024 a 2025.

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR
Na veřejném místě u úředních desek na zastávce u obchodu v Biskupicích byl do temperovaného a osvětleného boxu umístěn AED – automatický externí defibrilátor.

Více info v přiloženém letáku a webu obce.