Výsledek Tříkrálové sbírky 2022

Letošní TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhala v termínu 1. – 16. 1. 2022.

Bylo vybráno celkově 12.028 Kč.

Obecní úřad a Charita Třebíč děkuje všem, kteří v této nelehké době přispěli.