Výsledek Tříkrálové sbírky 2021

Letošní TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhala v termínu 1. – 24. 1. 2021.

Bylo vybráno celkově 9.080 Kč.

Obecní úřad a Charita Třebíč děkuje všem, kteří v této nelehké době přispěli a také děkuje za pomoc s mobilní kasičkou paní Plehové.

Pokud byste se ještě rádi připojili, stačí jít na web Charity Třebíč, kde se koleduje online až do konce dubna.