Výměna oken na kulturním domě 2023

Projekt „Výměna oken na kulturním domě“ v Biskupicích byl spolufinancován Krajem Vysočina z programu “OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2023” ID FV02867.0571 částkou ve výši 150 000 Kč.

Akce proběhla v termínu 7. 8. – 22. 9. 2023.