Tříkrálová sbírka 2022

Koledníci budou v naší obci chodit v neděli 9. 1. 2022 od 11:00 hod.