Tříkrálová sbírka 2021

Doba konání sbírky: 1. 1. – 24. 1. 2021.

V letošním roce sbírka probíhá vzhledem k pandemii jinak, protože z důvodu COVID omezení koledování po domech není možné.

Chcete-li přispět, můžete do pokladničky umístěné na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lze využít také platbu online na účet č. 66008822 / 0800, v.s. 77706600 (variabilní symbol pro Oblastní charitu Třebíč). Oblastní charita Třebíč děkuje za podporu.

Více informací na webu https://www.trikralovasbirka.cz/.