Přešovice – záměr pronájmu obecního skladu

Záměr pronájmu obecního skladu obce Přešovice, nacházející se na pozemku parc. č. 9/1. Výše ročního nájemného minimálně 20 000 Kč. Rozměr skladu 254,75 m2.