Poplatek za hrobové místo 2022/2031

Od října 2021 na základě usnesení zastupitelstva obce o výši poplatku budou uzavírány smlouvy na hrobové místo pro období 2022 – 2031. Další informace viz. Poplatek za hrobové místo.