Odečet elektroměrů 2024

Zástupce provozovatele distribuční soustavy oznamuje, že bude v obci provádět kontrolní odečty stavu elektroměrů:

  • sobota 20. 4. 2024 od 07:30 hod. v Biskupicích
  • pondělí 22. 4. 2024 od 07:30 hod. v Pulkově


Odečty budou provedeny na všech přípojných místech bez rozdílu konečného dodavatele elektrické energie.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům, v případě nepřítomnosti o ponechání lístku stavu elektroměru na přístupném místě, případně nahlášení panu Bumbálkovi na tel. číslo 773 530 525.