Odečet elektroměrů 2022

Zástupce provozovatele distribuční soustavy oznamuje, že bude v obci Biskupice-Pulkov probíhat kontrolní odečet stavu elektroměrů:

  • sobota 23. 4. 2022 od 07:30 hod v Biskupicích
  • pondělí 25. 4. 2022 od 07:30 hod v Pulkově


Odečty budou provedeny na všech přípojných místech bez rozdílu konečného dodavatele elektrické energie.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům, v případě nepřítomnosti o ponechání lístku stavu elektroměru na přístupném místě, případně nahlášení panu Bumbálkovi na tel. číslo 773 530 525.