Objemný a nebezpečný odpad podzim 2023

V pátek 13. 10. 2023 bude na obvyklé místo v Biskupicích (!) přistaven kontejner na objemný komunální odpad.

Žádáme občany, aby do kontejneru nedávali nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební suť!

Kontejner není bezedný, velké předměty (nábytek apod.) prosím rozložte!

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Lze odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích (naproti kontejnerům na tříděný odpad) ve dnech:

  • 13. 10. pátek v době od 17 do 19 hod.
  • 14. 10. sobota v době od 9 do 11 hod.

Odevzdání jindy pouze po domluvě tel. 725 101 307 (starosta Petr Řezáč).

PNEUMATIKY lze odevzdávat ve sběrných místech (ne ve sběrných dvorech!). 
STAVEBNÍ SUŤ lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoru v Hrotovicích (je potřeba kartička).