Objemný a nebezpečný odpad jaro 2021

V pátek 23. 4. 2021 budou na obvyklá místa v Biskupicích a Pulkově přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Žádáme občany, aby do kontejneru nedávali stavební suť, pneumatiky a jiný nebezpečný odpad!
Kontejnery nejsou bezedné, velké předměty (nábytek apod.) rozložte na prvočásti :-).

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Elektroodpad, zbytky barev a laků, minerální oleje, baterie apod. lze odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích naproti kontejnerům na tříděný odpad ve dnech:

  • 23. 4. pátek v době od 17 do 19 hod.
  • 24. 4. sobota v době od 9 do 11 hod.

PNEUMATIKY lze odevzdávat ve sběrných místech (ne ve sběrných dvorech!) – mapa sběrných míst firmy ELTMA.