Formulář přiznání ošetřovného z důvodu uzavření škol

Formulář na vyplnění žádosti o přiznání ošetřovného z důvodu uzavření škol pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

Vyplněný tiskopis předávají žadatelky a žadatelé svému zaměstnavateli. Ten zařídí přiložení dalších potřebných podkladů a předává ho místně příslušné OSSZ ke zpracování.

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

  • 26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  • 28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
  • 29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
  • 31. 10. – 1. 11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.

Více viz. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.