Zpracování osobních údajů

Navigace: Obecní úřad > Zpracování osobních údajů

Povinně zveřejňované informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona.

Hlášení pobytu obyvatel a evidence obyvatel
Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel a evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt a žijící na území města Hrotovice
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
Doba uchování: 50 let

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor
Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku města
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 5 let

Personální a platová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí, pracovníci na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 15 let

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 15 let

Volební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Hrotovice starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 5 let

Zdravotní prohlídky členů Jednotky SDH
Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 2 roky

Obecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov, soudy
Doba uchování: 5 let

Evidence daní a poplatků
Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 20 let