Elektronická podatelna

Navigace: Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash) doručeném do podatelny Obecního úřadu v úředních hodinách. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu a pokud je podání zprávy podmíněno věkem (např. Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), i datum narození. Pokud jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Při zaslání datové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu je nutné doplnit toto podání do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě, jinak bude na zprávu nahlíženo jako na běžnou emailovou komunikaci s úřadem.

V případě elektronického podpisu je nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Adresa elektronické podatelny
e-podatelna@biskupice-pulkov.cz

Požadavky na elektronická podání
Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formatu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.
Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
Úřední dny podatelny: viz. úřední hodiny