Nakládání s odpady

Navigace: Občan > Nakládání s odpady

Komunální odpad (popelnice)

Svoz komunálního, objemného a nebezpečného odpadu zajišťuje pro obec firma TSMB.

Pravidelný svoz TKO:

  • říjen – duben (7 měsíců) každý týden v úterý
  • květen – září (5 měsíců) 1x za 14 dnů v úterý sudý týden

Objemný komunální odpad

Kontejnery na objemný komunální odpad jsou umístěny na obvyklá místa v Biskupicích a Pulkově 2x ročně (na cca 1-2 týdny podle zájmu), zpravidla v první půlce května a října.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad lze 2x ročně odevzdat na obcí určené místo, zpravidla v průběhu května a října, ve stejném termínu jako objemný odpad.

Tříděný odpad

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad:

  • Biskupice – obchod: plast, sklo barevné, sklo bílé, papír, kov, textil (mapa)
  • Biskupice – Městeček: plast, sklo barevné, sklo bílé, papír, bioodpad (mapa)
  • Biskupice – Městeček: potravinářské oleje a tuky (mapa)
  • Biskupice – Bytovky: plast, sklo barevné, sklo bílé, papír, bioodpad (mapa)
  • Pulkov: plast, sklo barevné, sklo bílé, papír, bioodpad (mapa)

Použité potravinářské oleje a tuky

V Biskupicích na Městečku u brány do Boroviny je umístěna sběrná nádoba na použité potravinářské oleje (zelená popelnice 240 litrů s horním vhozem). Její vývoz zajišťuje firma EKO-PF.

Tento odpad lze také odevzdat ve sběrných dvorech, viz. leták s návodem.

Bioodpad

Svoz bioodpadu zajišťuje pro obec firma ESKO-T.
Pravidelný svoz každý čtvrtek, v zimních měsících (prosinec – únor) konkrétní den dle zveřejněného svozového plánu cca 1x / měsíc.

V kompostárně Petrůvky lze koupit hotový kompost za příznivou cenu 500 Kč / tuna.

Sběrný dvůr Hrotovice

Web sběrného dvora – https://www.hrotovice.cz/sberovy-dvur/d-65084

Pro bezplatné uložení odpadu na sběrný dvůr je nutné mít evidenční kartu, která je pro občany a chalupáře z Biskupice a Pulkova připravena k zapůjčení na obecním úřadě.

Stavební materiál obsahující azbest

Stavební materiály obsahující azbestocementové složky (krytina, obklady, trubky, tvarovky a podobné) sběrné dvůry nepřijímají. Tento odpad lze uložit na skládce tuhých komunálních odpadů (TKO) Petrůvky.

Stavební materiály na bázi sádry

Sádrokartonové odřezky a jiné lze uložit pouze ve sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči.

Pneumatiky

Ve sběrných dvorech nelze ukládat pneumatiky. V Hrotovicích můžete pneumatiky odevzdat ve firmě Vipatrans s.r.o., ul. Hladov č.p. 76.
Mapa sběrných míst firmy ELTMA.