Znak, vlajka a pečeť obce

Navigace: O obci > Znak, vlajka a pečeť obce

Dne 20. ledna 1570 císař Maxmilián II. (1527-1576), na žádost Mikuláše Waltera z Waltersberka, povýšil ves Biskupice na městečko, propůjčil mu dva výroční trhy, udělil znak a dovolil pečetit zeleným voskem.

Znak

Štít má v půlce rozdělený, jeho vrchní polovina červené barvy, vekteré jsou dvě bílé věže, každá se třemi okny, nahoře se zděným cimbuřím a s krovy v modré barvě spodní polovina bílé barvy se zdí, v níž je otevřená velká brána a na každé straně ve zdi s oknem.

Mezi věžemi je erb rodu Mikuláše Waltera z Waltersberka. Jedná se o modrý štít, ve kterém jsou dvě červené štrychy se špicemi nahory jako obrácené krokvice a v nich dva bílí lvi proti sobě, připraveni ke skoku vzhůru. Mezi štrychami jsou tři růže žluté barvy – nahoře v obou rozích a dole uprostřed.

Od roku 2010 (po schválení Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR) je do otevřené brány přidáno zobrazení poloviny mlýnského kola ve žluté barvě, jako symbol Pulkova s jeho mlýnem.


Vlajka

Vychází z erbu rodu Mikuláše Waltera z Waltersberka – modrý list s červenou krokví širokou čtvrtinu šířky listu, vycházející z dolního rohu a cípu listu s vrcholem na horním okraji listu a provázenou třemi žlutými růžemi. V krokvi dva proti sobě vyskakující bílí lvi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.


Pečeť

Pečeť na rozdíl od znaku nebyla vázána na panství či město, ale charakterizuje svého majitele. Obec Biskupice měla dovoleno pečetit zeleným voskem.

Na pečeti je uprostřed znak Biskupic a po obvodu nápis SIGILIUM OPPIDI BISKUPICZ, což znamená „znak města Biskupice“.

Barvy pečetí
U černých vosků to byly saze, u zelených měděnka a u červených pečetí rumělka. Nejcennější barvou je červená, poté následuje zelená, černá a přírodní. Královská města používala vosku červeného na rozdíl od měst poddanských, která pečetila zeleně. Černou barvou pečetila církev, ve velké většině faráři. Další používanou pečetní látkou bylo nezkvašené pšeničné těsto – tzv. oplatková pečeť (dává se pod kryt papíru).