Staré mapy

Navigace: O obci > Staré mapy

Vojenská mapování – et.1 tzv. Josefské mapování

1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1 : 28 800

Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1 : 28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou “a la vue”, česky to zní méně vznešeně – “od oka”, tj. pouhým pozorováním v terénu. Jeden důstojník za léto dokázal zmapoval až 350 km2.

Vojenská mapování – et.2 tzv. Františkovo mapování

1836-1852, měřítko 1 : 28 800

Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla, oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1 : 2 880, což mělo také pozitivní vliv na přesnost map.

Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

Odkaz přímo na mapu na mapy.cz – https://mapy.cz/s/1e6yl.

Vojenská mapování – et.3 tzv. Františko-Josefské mapování

1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy), měřítko 1 : 25 000

Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r.1868 rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem mapování jsou kolorované tzv. topografické sekce, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální (1 : 75 000) a generální (1 : 200 000), které již byly tištěny černobíle.

Zatímco speciální mapy byly reambulovány a hojně používány nejen v armádě až do roku 1956, původní kolorované sekce zmizely ze zorného pole kartografické veřejnosti.

Ostatní staré mapy

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Müllerova mapa z roku 1716

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Müllerova mapa tisk z roku1790

Mapa z roku 1810

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století