Objemný a nebezpečný odpad jaro 2022

V pátek 22. 4. 2022 budou na obvyklá místo v Biskupicích a Pulkově přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad.

Žádáme občany, aby do kontejneru nedávali nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební suť! 

Kontejner není bezedný, velké předměty (nábytek apod.) prosím rozložte!

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Lze odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích (naproti kontejnerům na tříděný odpad) ve dnech:

  • 22. 4 pátek v době od 17 do 19 hod.
  • 23. 4. sobota v době od 9 do 11 hod.

Odevzdání jindy pouze po domluvě tel. 725 101 307.

PNEUMATIKY lze odevzdávat ve sběrných místech (ne ve sběrných dvorech!). STAVEBNÍ SUŤ lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoru v Hrotovicích (je potřeba kartička).

Mimořádná zkouška sirén v Dukovanech 6. 4. 2022

V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén. Slyšet bude i v obcích v okolí elektrárny.

Mimořádná zkouška areálových sirén Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve středu 6. dubna.

Kolísavý tón v délce 140 sekund bude znít v areálu elektrárny přesně ve 12.00 hod. a ve 12:15 hod. Akustické signály mohou být slyšitelné i v okolí elektrárny, obyvatelé ale na ně nemusí nijak
reagovat.

Testování sirén vnitřního systému varování musí energetici v Jaderné elektrárně Dukovany provádět současně s pravidelnými celostátní zkouškami sirén varovného sytému v České republice, které se obvykle provádí každou první středu v měsíci. Elektrárna musí navíc v půlročních intervalech tyto sirény otestovat kolísavým tónem v délce 140 sekund i při samostatné zkoušce, která proběhne právě tuto středu.