Objemný a nebezpečný odpad jaro 2024

V pátek 19. 4. 2024 budou na obvyklá místa v Biskupicích i Pulkově přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad.

Žádáme občany, aby do kontejneru nedávali nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební suť!

Kontejner není bezedný, velké předměty (nábytek apod.) prosím rozložte!

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Lze odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích (naproti kontejnerům na tříděný odpad) ve dnech:

  • 19. 4 pátek v době od 17 do 19 hod.
  • 20. 4. sobota v době od 9 do 11 hod.

Odevzdání jindy pouze po domluvě tel. 725 101 307.

PNEUMATIKY lze odevzdávat ve sběrných místech (ne ve sběrných dvorech!).
STAVEBNÍ SUŤ lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoru v Hrotovicích (je potřeba kartička).

Odečet elektroměrů 2024

Zástupce provozovatele distribuční soustavy oznamuje, že bude v obci provádět kontrolní odečty stavu elektroměrů:

  • sobota 20. 4. 2024 od 07:30 hod. v Biskupicích
  • pondělí 22. 4. 2024 od 07:30 hod. v Pulkově


Odečty budou provedeny na všech přípojných místech bez rozdílu konečného dodavatele elektrické energie.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům, v případě nepřítomnosti o ponechání lístku stavu elektroměru na přístupném místě, případně nahlášení panu Bumbálkovi na tel. číslo 773 530 525.