Aktuality

Odborná sociální poradna „Vysočina pečuje“

Leták týkající se Odborné sociální poradny „Vysočina pečuje“, se sídlem v Jihlavě, která byla otevřena v rámci Sociálního centra Kraje Vysočina, p. o.
Svoji činnost zahájila od měsíce března letošního roku a je určena pro osoby, které pečují o svého blízkého, chystají se na roli pečujícího nebo potřebují péči pro sebe.