Ptačí chřipka v katastrálním území Tavíkovice

Byla potvrzena nebezpečná nákaza – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v katastrálním území Tavíkovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj.

V souvislosti s uvedeným ohniskem vysoce patogenní aviární influenzy v chovu ptáků chovaných v zajetí se nezřizuje kolem tohoto ohniska tzv. uzavřené pásmo (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky.

V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586 05 Jihlava, tel. 567 570 420, krizová linka 720 995 209.