Oprava částí místních komunikací v Pulkově 2022

Projekt „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ v Pulkově ID FV02825/0638 byl podpořen z programu „Obnovy venkova vysočiny 2022“ částkou ve výši 127 000 Kč.