Odečet elektroměrů 2023

Zástupce provozovatele distribuční soustavy oznamuje, že bude v obci provádět kontrolní odečty stavu elektroměrů:

  • pátek 21. 4. 2023 od 07:30 hod v Pulkově
  • sobota 22. 4. 2023 od 07:30 hod v Biskupicích


Odečty budou provedeny na všech přípojných místech bez rozdílu konečného dodavatele elektrické energie.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům, v případě nepřítomnosti o ponechání lístku stavu elektroměru na přístupném místě, případně nahlášení panu Bumbálkovi na tel. číslo 773 530 525.