Povolení kácení dřevin

Navigace: Občan > Povolení kácení dřevin

Nevíte, zda potřebujete povolení ke kácení dřevin? Podívejte se na tento POSTUP.

Dokument – Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (možnost stáhnout také ve formátu DOC a PDF).

K žádosti prosím přikládejte:

  • písemný souhlas vlastníka s kácením, pokud žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém rostou dotčené dřeviny, v případě více vlastníků pozemku, souhlas všech spoluvlastníků
  • situační nákres nebo snímek pozemkové mapy se zakreslenými dřevinami

Zvláštní režim se uplatňuje na krajinné prvky a dřeviny okolo Račího potoka a řeky Rokytné, zde je nutné vyjádření odboru ŽP v Třebíči, případně Povodí Moravy.