Odkoupení pozemku

Navigace: Občan > Odkoupení pozemku

Dokument – Žádost o odkup pozemku. K žádosti prosím přikládejte i katastrální mapu s vyznačenou plochou k odkupu.

Katastrální mapa na webu ČÚZK pro Biskupice a Pulkov

Pokud víte číslo pozemku, na mapu se lze doklikat také přes náhled parcel na webu ČÚZK a vybrat:

 • obec Biskupice-Pulkov (okres Třebíč)
 • katastr buď Biskupice u Hrotovic, nebo Pulkov

Vyznačit plochu lze přes nástroj měření plochy a obvodu (modrá roletka při spodním okraji mapy).

Postup:

 • V případě koupě části pozemku – domluva na průběhu hranic s následným vypracováním geometrického plánu za účasti zástupce obce
 • doručení Žádosti o odkup pozemku na Obecní úřad
 • projednání záměru prodeje pozemku zastupitelstvem obce
 • vyvěšení záměru prodej po dobu minimálně 15 dní na úřední desce
 • projednání žádosti na vlastní prodej pozemku zastupitelstvem obce (pokud se jedná o koupi části pozemku, tak na základě dodaného vypracovaného geometrického plánu)
 • sepsání a podpis kupní smlouvy
 • návrh na vklad do katastru s přílohami
  • ověřená kupní smlouva
  • v případě koupě části pozemku pak také originál souhlasu s dělením/scelováním pozemků od stavebního úřadu v Hrotovicích
  • originální geometrický plán