Daň z nemovitosti

Navigace: Občan > Daň z nemovitosti

POZOR – daň z nemovitostí se platí podle místní příslušnosti místa nemovitosti, a ne podle vašeho trvalého bydliště. Takže pro nemovitosti v katasru obce Biskupice-Pulkov zasílejte daň na účet FÚ Kraje Vysočina.

Číslo účtů FÚ Kraje Vysočina:

  • 7755–67626681 / 0710 pro daň z nemovitostí,
  • 7691–67626681 / 0710 pro daň z nabytí nemovitých věcí.

K platbě daně patří ještě následující údaje:

  • Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby
  • Konstantní symbol:
    • 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu,
    • 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou,
    • 0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou.

Stránka FÚ pro daň z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci.