Očkování proti COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 15. ledna v 8:00 spustí pro vybranou skupinu populace nový centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19.

Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz nebo telefonní linku 1221. S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři.

Centrální rezervační systém poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení očkování. Registrace je online registrační formulář pro osoby indikující jejich zájem a souhlas s očkováním, s nutným vyplněním údajů pro prioritizaci. Z registrace je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy je osoba vyzvána k rezervaci na konkrétní termín.
Rezervační systém poskytne rezervaci prvního i druhého termínu současně, a to včetně možnosti změny data i připomínek na jednotlivé návštěvy. To vše na jednom místě. Systém pracuje s dalšími informačními systémy resortu, např. ISIN, který je využíván k zaznamenání provedeného očkování a zároveň k vystavení certifikátu o provedeném očkování. Celkové řešení přináší lepší koordinaci a logistiku očkování na celostátní i krajské úrovni.

Rezervace termínů bude možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému, případně na telefonní lince 1221. Zdravotníci se budou hlásit dál přes zdravotnická zařízení, registrace pro ně začne 18. ledna, nejpozději však 22. ledna 2021.

Zájemce o očkování nejprve na webu při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování ze strany robotických počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny. Vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat. Centrální rezervační systém vychází ze zkušeností z plošného antigenního testování, jehož cílem je nabídnout zájemcům pohodlnou rezervaci termínů očkování a zároveň zpřístupnit rezervaci očkování v rámci jednotlivých krajů z jednoho místa.

Tříkrálová sbírka 2021

Doba konání sbírky: 1. 1. – 24. 1. 2021.

V letošním roce sbírka probíhá vzhledem k pandemii jinak, protože z důvodu COVID omezení koledování po domech není možné.

Chcete-li přispět, můžete do pokladničky umístěné na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lze využít také platbu online na účet č. 66008822 / 0800, v.s. 77706600 (variabilní symbol pro Oblastní charitu Třebíč). Oblastní charita Třebíč děkuje za podporu.

Více informací na webu https://www.trikralovasbirka.cz/.

Dočasné zrušení nedělního spoje (790400 ) Třebíč – Rouchovany – Biskupice

Krajský úřad Kraje Vysočina dočasně omezuje víkendovou veřejnou osobní linkovou dopravu z důvodu omezení do 5. stupně PES. Do doby, než dojde k rozvolňování nařízených opatření, nebudou nedělní spoje, které jsou vykonávané za účelem dopravy cestujících za kulturou a do školských zařízení, provozovány. Toto omezení platí od nedělního spoje 10. 1. 2021 – upravený jízdní řád.