Objemný a nebezpečný odpad jaro 2021

V pátek 23. 4. 2021 budou na obvyklá místa v Biskupicích a Pulkově přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Žádáme občany, aby do kontejneru nedávali stavební suť, pneumatiky a jiný nebezpečný odpad!
Kontejnery nejsou bezedné, velké předměty (nábytek apod.) rozložte na prvočásti :-).

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Elektroodpad, zbytky barev a laků, minerální oleje, baterie apod. lze odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích naproti kontejnerům na tříděný odpad ve dnech:

  • 23. 4. pátek v době od 17 do 19 hod.
  • 24. 4. sobota v době od 9 do 11 hod.

PNEUMATIKY lze odevzdávat ve sběrných místech (ne ve sběrných dvorech!) – mapa sběrných míst firmy ELTMA.

Odečet elektroměrů 2021

Zástupce provozovatele distribuční soustavy oznamuje, že budou v obci Biskupice-Pulkov probíhat kontrolní odečty stavu elektroměrů:

  • pátek 23. 4. 2021 od 07:30 hod v Pulkově
  • sobota 24. 4. 2021 od 07:30 hod v Biskupicích


Odečty budou provedeny na všech přípojných místech bez rozdílu konečného dodavatele elektrické energie.

Provozovatel žádá o umožnění přístupu k elektroměrům, v případě nepřítomnosti o ponechání stavu elektroměru na přístupném místě, případně nahlášení na tel. číslo 773 530 525 – p. Bumbálek.