Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3-4. 6. 2021

  • 3. 6. 2021 od 08:00 do 10:00 hod. – Pulkov celá obec
  • 3. 6. 2021 od 10:00 do 12:00 hod. – Biskupice část obce od začátku návsi kolem kostela směr Radkovice
  • 3. 6. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. – Biskupice část obce od návsi směr tábor a bytovky k ZD
  • 4. 6. 2021 od 08:00 do 12:00 hod. – Biskupice část obce a to celá náves, dále od mostu přes řeku směr chaty, směr Slatina, směr Safari, kolem hřbitova a prodejny

Objemný a nebezpečný odpad jaro 2021

V pátek 23. 4. 2021 budou na obvyklá místa v Biskupicích a Pulkově přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Žádáme občany, aby do kontejneru nedávali stavební suť, pneumatiky a jiný nebezpečný odpad!
Kontejnery nejsou bezedné, velké předměty (nábytek apod.) rozložte na prvočásti :-).

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Elektroodpad, zbytky barev a laků, minerální oleje, baterie apod. lze odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích naproti kontejnerům na tříděný odpad ve dnech:

  • 23. 4. pátek v době od 17 do 19 hod.
  • 24. 4. sobota v době od 9 do 11 hod.

PNEUMATIKY lze odevzdávat ve sběrných místech (ne ve sběrných dvorech!) – mapa sběrných míst firmy ELTMA.