Fyzická úřední deska - štítová zeď prodejny Biskupice 68 u zastávky autobusu (mapa).
Veškeré dokumenty jsou i po svěšení nadále dostupné na Obecním úřadě v úředních hodinách.

 
ZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENTZOBRAZIT VYVĚŠENO SVĚŠENO 
    
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MěTR ( přechodná úprava provozu) dokument20.01.2020  
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 13 ze dne 23.12.2019dokument 27.12.2019 
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 13 dne 23.12.2019 dokument 15.12.201923.12.2019 
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 12 ze dne 3.12.2019  dokument 12.12.2019 06.01.2020 
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ (kalamitní poškození lesních porostů)dokument10.12.2019 31.1.2022 
 Schválený návrh rozpočtového výhledu obce pro roky  2020 - 2024 dokument10.12.2019 
 Rozpočtové opatření roku 2019 č. 5 dokument10.12.2019 
 Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů dokument04.12.2019 
 Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku za komunální odpad dokument04.12.2019  
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument04.12.201923.12.2019 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic dokument04.12.2019 23.12.2019 
 Návrh rozpočtu obce pro rok 2020  dokument 03.12.2019  

 
Dokumenty - povinně zveřejňované informace:

Archiv úřední desky: