Veškeré dokumenty jsou i po svěšení nadále dostupné na Obecním úřadě v úředních hodinách.


ZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENTZOBRAZIT VYVĚŠENO SVĚŠENO 
    
 Oznámení -  územní studie krajiny správ.obvodu obce s rozšířenou působností Třebíčdokument 20.03.2019  
 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí dokument19.03.2019  
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.6 ze dne 8.3.2019 dokument12.03.2019 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov dokument 12.03.2019  
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 02-2019 dne 19.3.2019  dokument  11.03.2019  
 Svaz.obcí pro komunál.služby:  2018 audit + závěr.účet, 2019 návrh rozpočtu + výhled  složka  04.03.2019  
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.6 dne 8.3.2019   28.02.2019 12.03.2019
 Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Biskupice-Pulkovdokument 18.02.2019 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov    15.02.2019  12.03.2019 
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.5 ze dne 8.2.2019    12.02.201912.03.2019
 Záměr obce o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu   09.02.201912.03.2019
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.5 dne 8.2.2019  31.01.201928.02.2019
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 01-2019 dne 29.1.2019  18.01.2019 31.01.2019
 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu (MěÚ Třebíč)  16.01.2019 09.02.2019
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.4 ze dne 2.1.2019 06.01.2019 31.01.2019 
 Rozpočet obce 2019 schválený
02.01.201909.02.2019 


Dokumenty - povinně zveřejňované informace: