Fyzická úřední deska - štítová zeď prodejny Biskupice 68 u zastávky autobusu (mapa).
Veškeré dokumenty jsou i po svěšení nadále dostupné na Obecním úřadě v úředních hodinách.

 
ZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENTZOBRAZIT VYVĚŠENO SVĚŠENO 
    
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 15 dne 29. 5. 2020dokument22.05.2020  
 Katastr - Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 1. 2. 2020 dokument 11.05.2020  
 VaK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019dokument06.05.2020 08.06.2020 
 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 5. 5. 2020 (konec nadměrného sucha)dokument 06.05.2020  
 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020dokument22.04.2020 30.05.2020 
 Dražební vyhláška - 042EX1565-15-50dokument22.04.2020  
 Veřejná vyhláška - opakované projednání návrhu (zásady územního rozvoje KV)dokument 21.04.2020 
 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina (období sucha - zákaz pálení klestí) dokument14.04.2020  
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ (lesy)dokument 03.04.2020  31.12.2022
 Svazek obcí pro komunální služby - navýšení rozpočtového provizoria 2020dokument 02.04.2020  
 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu (Kraj Vysočina)dokument 02.04.2020 
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic dokument 06.03.2020  
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument06.03.2020 
 Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností (kanalizace a ČOV) dokument03.03.2020 
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 14 ze dne 21. 2. 2020dokument 01.03.2020 
 Svazek obcí pro komunální služby - rozpočet, výhled, audit 2020dokument 26.02.2020 18.03.2020
 Veřejná vyhláška - změna stavby před dokončením (kanalizace a ČOV) dokument 18.02.2020  
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 14 dne 21. 2. 2020
15.02.2020 01.03.2020 
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MěTR ( přechodná úprava provozu) dokument20.01.2020 05.02.2020 

 
Dokumenty - povinně zveřejňované informace:

Archiv úřední desky: