Fyzická úřední deska - štítová zeď prodejny Biskupice 68 u zastávky autobusu (mapa).
Veškeré dokumenty jsou i po svěšení nadále dostupné na Obecním úřadě v úředních hodinách.

 
ZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENTZOBRAZIT VYVĚŠENO SVĚŠENO 
    
 Odpověď dle zákona o poskytnutí informací (uplaceni.cz) dokument 03.09.2019 01.03.2022
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Pulkov  dokument03.09.2019 
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument03.0.92019 
 Zápis Zasedání zastupitelstva obce č.10 ze dne 27.8.2019 dokument 02.09.2019 
 Veřejná vyhláška oznám. o zahájení vodopráv.řízení (kanalizace, ČOV Biskupice-Pulkov) dokument 20.08.2019  
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.10 dne 27.8.2019dokument19.08.2019 
 Oznámení -  výzva a upozornění vodoprávního úřadu Třebíč o nakládání s vodamidokument 31.07.2019 
 Zápis Zasedání zastupitelstva obce č.9 ze dne 21.6.2019
06.07.2019 19.08.2019 
 Zápis Zasedání zastupitelstva obce č.8 ze dne 16.6.2019  18.06.201931.07.2019 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov 
18.06.2019  31.07.2019
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov 
18.06.201931.07.2019 
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.9 dne 21.6.2019  14.06.2019 22.06.2019 
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.7 ze dne 7.6.2019 
12.06.2019 17.07.2019 
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 04-2019 dne 18.6.2019    10.06.2019 19.06.2019 
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.8. dne 16.6.2019 
09.06.2019 14.06.2019
 Účetní uzávěrka roku 2018  (Fin, rozvaha, výkaz, příloha, zpráva) 04.06.2019 22.06.2019 
 Záměr obce o pronájmu hospody v Biskupicích  dokument04.05.2019  
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.7 dne 7.6.2019 01.06.2019 09.06.2019 
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 03-2019 dne 14.5.2019
05.05.201915.05.2019
 Oznámení pro členské obce dobrovolného svazku obcí VaK Třebíč 2019dokument30.04.2019 30.04.2020 
 Veřejná vyhláška FÚ Vysočina - hromadný předpisný seznam (daň z nemovitosti 2019)  23.04.2019 03.06.2019
 Obec Biskupice-Pulkov - závěrečný účet za rok 2018 23.04.2019 22.06.2019 
 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ (sucho - ochrana lesů a těžba) dokument08.04.2019 31.12.2022 
 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 
25.03.2019 28.05.2019 
 VaK - pozvánka val.hromada, účty, rozpočty, výhled, přezkoumání hospodaření (76str.)
25.03.2019 11.04.2019 
 Oznámení -  územní studie krajiny správ.obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč 19.03.2019 24.04.2019 
 Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí dokument19.03.2019  
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.6 ze dne 8.3.2019 
12.03.201910.04.2019 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov 
 12.03.2019 10.04.2019 
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 02-2019 dne 19.3.2019    11.03.2019 02.04.2019 
 Svaz.obcí pro komunál.služby:  2018 audit + závěr.účet, 2019 návrh rozpočtu + výhled   04.03.2019 04.06.2019 
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.6 dne 8.3.2019   28.02.2019 12.03.2019
 Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Biskupice-Pulkov
 18.02.2019 02.04.2019
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic a Pulkov    15.02.2019  02.04.2019 
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.5 ze dne 8.2.2019    12.02.201912.03.2019
 Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce č.5 dne 8.2.2019  31.01.201928.02.2019
 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 01-2019 dne 29.1.2019  18.01.2019 31.01.2019
 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu (MěÚ Třebíč)  16.01.2019 09.02.2019
 Usnesení Zasedání zastupitelstva obce č.4 ze dne 2.1.2019 06.01.2019 31.01.2019 
 Rozpočet obce 2019 schválený
02.01.201909.02.2019 


Dokumenty - povinně zveřejňované informace: