Fyzická úřední deska - štítová zeď prodejny Biskupice 68 u zastávky autobusu (mapa).
Veškeré dokumenty jsou i po svěšení nadále dostupné na Obecním úřadě v úředních hodinách.

 
ZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENTZOBRAZIT VYVĚŠENO SVĚŠENO 
    
 COVID-19: aktuální informace (vyhlášky, usnesení, opatření, letáky a pod.)složka   
 Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 2. 10. - 3. 10. 2020 (info, výsledky)složka   
 ----------------------------------------------    
    
 Veřejná vyhláška -  ozn. o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočinadokument 26.10.2020  
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 18 dne 1. 10. 2020dokument24.09.2020  
 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina dokument17.09.2020 
 Záměr obce o prodeji pozemku nebo jeho části v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument 15.09.2020  
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 17 ze dne 21. 8. 2020 dokument 04.09.2020  
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument04.09.2020 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic určeného ke stavbě RDdokument 04.09.2020  
 Rozpočtové opatření č. 1 / 2020 dokument 02.09.2020  
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 17 dne 21. 8. 2020 dokument 16.08.2020 22.08.2020 
 Mimořádné opatření - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina /COVID-19/ dokument 29.07.2020  
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 16 ze dne 26. 6. 2020 dokument15.07.202022.08.2020 
 Svazek obcí pro komunální služby -  oznámení o uveřejnění rozpočet, výhled, účet...dokument 05.06.2020  
 Protokol schválení účetní závěrky na rok 2019 dokument28.06.2020 
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 16 dne 26. 6. 2020dokument 18.06.2020  
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument09.06.2020  
 Fin. audit - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období 1. 1. - 31. 12. 2020 dokument 09.06.2020 
 Účetní uzávěrka roku 2019  (Fin, rozvaha, výkaz, příloha)dokument 09.06.2020  
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 15 ze dne 29. 5. 2020dokument07.06.2020 
 Valná hromada svazku Vodovody a kanalizace 2020dokument 03.06.2020  
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 15 dne 29. 5. 2020dokument22.05.2020  
 Katastr - Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 1. 2. 2020 dokument 11.05.2020  
 VaK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019dokument06.05.2020 08.06.2020 
 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 5. 5. 2020 (konec nadměrného sucha)dokument 06.05.2020  
 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020dokument22.04.2020 30.05.2020 
 Dražební vyhláška - 042EX1565-15-50
22.04.2020 03.06.2020 
 Veřejná vyhláška - opakované projednání návrhu (zásady územního rozvoje KV)dokument 21.04.2020 
 Oznámení hejtmana Kraje Vysočina (období sucha - zákaz pálení klestí) dokument14.04.2020  
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ (lesy)dokument 03.04.2020  31.12.2022
 Svazek obcí pro komunální služby - navýšení rozpočtového provizoria 2020dokument 02.04.2020  
 Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu (Kraj Vysočina)dokument 02.04.2020 
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic dokument 06.03.2020  
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument06.03.2020 
 Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností (kanalizace a ČOV) dokument03.03.202008.04.2020 
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 14 ze dne 21. 2. 2020dokument 01.03.2020 
 Svazek obcí pro komunální služby - rozpočet, výhled, audit 2020dokument 26.02.2020 18.03.2020
 Veřejná vyhláška - změna stavby před dokončením (kanalizace a ČOV) dokument 18.02.2020  
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 14 dne 21. 2. 2020dokument15.02.2020 01.03.2020 
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MěTR ( přechodná úprava provozu)dokument20.01.2020 05.02.2020 

 
Dokumenty - povinně zveřejňované informace:

Archiv úřední desky: