Fyzická úřední deska - štítová zeď prodejny Biskupice 68 u zastávky autobusu (mapa).
Veškeré dokumenty jsou i po svěšení nadále dostupné na Obecním úřadě v úředních hodinách.

 
ZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENTZOBRAZIT VYVĚŠENO SVĚŠENO 
    
 Vláda ČR - změna opatření obec.povahy (COVID-19) ze dne 16.3.2020dokument 16.03.2020  
 Vláda ČR - opatření obec.povahy ochrana vnitřních hranic (COVID-19) ze dne 15.3.2020dokument16.03.2020  
 Ministerstvo vnitra - mimořádné opatření (COVID-19) ze dne 13.3.2020dokument 14.03.2020  
 Ministerstvo vnitra - mimořádné opatření (COVID-19) ze dne 12.3.2020dokument 13.03.2020  
 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření (COVID-19) dokument 11.03.2020 
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic dokument 06.03.2020  
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovicdokument06.03.2020 
 Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností (kanalizace a ČOV) dokument03.03.2020 
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 14 ze dne 21.2.2020dokument 01.03.2020 
 Veřejná vyhláška - změna stavby před dokončením (kanalizace a ČOV) dokument 18.02.2020  
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 14 dne 21.2.2020
15.02.2020 01.03.2020 
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MěTR ( přechodná úprava provozu) dokument20.01.2020  
 Rozpočtové opatření roku 2019 č.6  dokument 30.12.2019 
 Schválený rozpočet obce  2020 dokument 30.12.2019 
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 13 ze dne 23.12.2019
 27.12.201901.03.2020 
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce č. 13 dne 23.12.2019 
15.12.201923.12.2019 
 Zápis zasedání zastupitelstva obce č. 12 ze dne 3.12.2019   12.12.2019 06.01.2020 
 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ (kalamitní poškození lesních porostů)dokument10.12.2019 31.1.2022 
 Schválený návrh rozpočtového výhledu obce pro roky  2020 - 2024 dokument10.12.2019 
 Rozpočtové opatření roku 2019 č. 5 dokument10.12.2019 
 Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů dokument04.12.2019 
 Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku za komunální odpad dokument04.12.2019  
 Záměr obce o prodeji pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic
04.12.201923.12.2019 
 Záměr obce o prodeji části pozemku v k.ú. Biskupice u Hrotovic 
04.12.2019 23.12.2019 
 Návrh rozpočtu obce pro rok 2020   03.12.2019 30.12.2019 

 
Dokumenty - povinně zveřejňované informace:

Archiv úřední desky: