Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Nevíte, zda potřebujete povolení ke kácení dřevin? 
Podívejte se na tento POSTUP.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - ZDE (ke stažení).

K žádosti prosím přikládejte:
  • Písemný souhlas vlastníka s kácením, pokud žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém rostou dotčené dřeviny
  • Situační nákres nebo snímek pozemkové mapy se zakreslenými dřevinami
  • V případě více vlastníků pozemku, souhlas všech spoluvlastník
Podrobnější informace jsou také na na webu http://www.forumochranyprirody.cz .

Zvláštní režim se uplatňuje na krajinné prvky a dřeviny okolo Račího potoka a řeky Rokytné, zde je nutné vyjádření odboru ŽP v Třebíči nebo Povodí Moravy.
Comments