Obec‎ > ‎

Zpracování osobních údajů

Povinně zveřejňované informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona

Hlášení pobytu obyvatel a evidence obyvatel
Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel a evidence obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt a žijící na území města Hrotovice 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 
Doba uchování: 50 let 

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor
Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku města
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov 
Doba uchování: 5 let

Personální a platová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí, pracovníci na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce 
Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 15 let 

Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 15 let 

Volební seznamy
Účel zpracování: stálý seznam voličů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: občané města Hrotovice starší 18 let 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován 

Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 5 let 

Vydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 5 let 

Zdravotní prohlídky členů Jednotky SDH
Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav) 
Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 2 roky 

Obecně prospěšné práce
Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav) 
Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov, soudy 
Doba uchování: 5 let 

Evidence daní a poplatků
Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 
Kategorie příjemců údajů: Obec Biskupice-Pulkov
Doba uchování: 20 let 
 
Comments