Aktuality‎ > ‎

Poplatek za odpad a psy pro rok 2020

přidáno: 6. 1. 2020 1:31, autor: P. Ř.
Od 2.1.2020 lze v době úředních hodin uhradit poplatek za odpad a psy a zároveň vyzvednout známky na popelnice. Pokud možno mějte přesnou částku.

Dle vydané obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 je stanoven poplatek za odpad pro rok 2020:
 • 700 Kč fyzická osoba přihlášená v obci
 • 700 Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (chalupář)
 • 500 Kč fyzická osoba přihlášená v obci
  • mladší 15 let a to do konce kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší
  • ve věku 80 let a starší, a to počínaje rokem, ve kterém tento věk dovrší
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Počet známek: 1-3 hlášené osoby 1 ks, 4-6 osob 2 ks, 7+ osob 3 ks, chalupáři 1 ks na jednu nemovitost.


Dle vydané obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 je stanoven poplatek za psy pro rok 2020:
 • 100 Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele přihlášeného v obci
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.


Poplatek lze uhradit také převodem na účet č. 15029711 / 0100.
 • jako v.s. uveďte číslo popisné
 • do poznámky uveďte počet osob za odpad a pokud máte psa, tak počet psů, za které poplatek hradíte, např.:
  • odpad 4 (platíte poplatek za 4 osoby, nemáte psa)
  • odpad 3, pes 2 (platíte za 3 osoby a 2 psy)
 • pokud chcete uhradit poplatek jen za část přihlášených osob v nemovitosti, uveďte prosím do poznámky také koho se platba týká
Známku na popelnici si po uhrazení a zaúčtování bankou můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě, případně jindy a jinak po domluvě.

Comments