Na obecním úřadě (v době úředních hodin) je k zakoupení (platí do odvolání) :

Keramický hrnek obsah cca 0,25L aktuálně s obrázkem školy
Cena - 82 Kč 

Otevřít fotografii do nového okna

Brožura o historii a současnosti Biskupice-Pulkov 1141-2014 (76str.)
Cena - 119 Kč

Otevřít fotografii do nového okna

Pohlednice obce Biskupice
velikost cca A5
Cena - 10 Kč


Otevřít fotografii do nového okna

Změna termínu svozu popelnic od 6. 10. 2020

přidáno: 29. 9. 2020 1:42, autor: P. Ř.

Od 6. 10. 2020 dojde k přechodu na týdenní svoz domovního odpadu každé úterý

Objemný a nebezpečný komunální odpad 16. 10. 2020

přidáno: 29. 9. 2020 1:41, autor: P. Ř.

Dne 16. 10. 2020 budou na obvyklá místa v Biskupicích a Pulkově přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad

Do kontejneru NEPATŘÍ stavební suť, pneumatiky a nebezpečný odpad! 

Nebezpečný odpad (PNEUMATIKY NE) bude možné odevzdat na rampě obchodu v Biskupicích (naproti kontejnerům na tříděný odpad) ve dnech: 
  • pátek 16. 10. 2020 v době 17-19 hod. 
  • sobota 17. 10. 2020 v době 9-11 hod. 
Pneumatiky lze odevzdat v těchto sběrných místech, viz. - SEZNAM MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK

V JE Dukovany rozšířili službu lékařské pohotovosti

přidáno: 20. 5. 2020 1:12, autor: P. Ř.

Od tohoto týdne se v Jaderné elektrárně Dukovany rozšířily poskytované lékařské služby noční a víkendové pohotovosti. 
Vedle provozu ordinací praktických lékařů a Oranžových zubních ordinací, optiky, gynekologie, rehabilitace nebo krevní laboratoře mohou nově využívat i lékařskou službu první pomoci obyvatelé regionu, kteří jsou pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Více informací najdete v příloze.

Zpravodaj ESKO-T č. 22/2020

přidáno: 4. 5. 2020 5:03, autor: P. Ř.   [ aktualizováno 4. 5. 2020 5:03 ]

Elektronický zpravodaj pro členy Svazku obcí pro komunální služby - zobrazit na https://drive.google.com/open?id=1HfIJ7iVvDhDzw8kbojs6KPFNHJzjc5St

Zápis dětí do 1. třídy

přidáno: 22. 4. 2020 6:06, autor: P. Ř.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

přidáno: 22. 4. 2020 4:48, autor: P. Ř.

Vzhledem k mimořádným opatřením zápis do MŠ proběhne bez účasti dětí a zákonných zástupců, a to  elektronickou formou. 
Na webových stránkách školy  http://msradkovice.sweb.cz  získáte podrobné informace a tiskopisy, které jsou potřeba k zápisu.

Termín odečtu elektroměrů 2020

přidáno: 9. 4. 2020 6:54, autor: P. Ř.

Termín odečtu elektroměrů:
- Pulkov  - pátek 17. 4. od 7:30 hod.
- Biskupice - sobota 18. 4. od 7:30 hod.

Vzhledem k situaci (COVID-19) lze využít u nedostupných elektroměrů oznámení odečtu formou:
- lístku, se zapsaným údajem odečtu, umístěným na viditelném místě nemovitosti
- zasláním SMS na číslo 773 530 525 ve tvaru: jméno, obec + č.p., číslo elektroměru, stav elektroměru
- oznámením odečtu elektroměru na čísle 773 530 525 s informacemi: jméno, obec + č.p., číslo elektroměru, stav elektroměru

Pro informace se obracejte na p. Bumbálka, tel. 773 530 525.

Náhradní svoz TKO o Velikonocích 2020

přidáno: 8. 4. 2020 8:39, autor: P. Ř.   [ aktualizováno 9. 4. 2020 6:56 ]

Z důvodů velikonočních svátků dochází ke změně svozu TKO. 
Naše obec bude svezena ve čtvrtek 16.4.2020.

Úprav režimu a ordinačních hodin praktických lékařů v JE Dukovany

přidáno: 8. 4. 2020 7:59, autor: P. Ř.

Od 14.4.2020 v ordinacích praktických lékařů MUDr. Zdeňka Bauera a MUDr. Heleny Káfuňkové a v biochemické odběrové laboratoři JE Dukovany :
  • se vyhrazuje každý den v čase 6.30 – 9.00 hod čas obou ordinací i laboratoře pouze pro lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců ČEZ a dodavatelů,
  • pro ostatní pacienty včetně obyvatel okolních obcí v regionu EDU, je vyhrazen čas vždy od 9:30 hod., a to v rámci stávající stanovené ordinační doby – viz. přehled v příloze
 
Žádáme pacienty, aby v případě akutní potřeby ošetření, v čase 6.30 – 9.00 v žádném případě sami nevstupovali do čekáren lékařů, ale předem se telefonicky domluvili na postupu s příslušným lékařem nebo zdravotní sestrou:
  • MUDr. Zdeněk Bauer – tel. 561 104 646 nebo 561 105 291
  • MUDr. Helena Káfuňková – tel. 561 104 647 nebo 561 105 292
  • biochemická laboratoř – tel. 561 103 649

Informace ČP o dodávání poštovních zásilek

přidáno: 16. 3. 2020 16:52, autor: P. Ř.

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem

Obyčejné zásilky

Obyčejné listovní zásilky, které lze s ohledem na jejich rozměry vložit do domovní schránky adresáta, se vždy doručí vložením do domovní schránky adresáta.

Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a Obyčejné balíky se uloží rovnou na ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí obyčejné zásilky (tisk. 11-060B), resp. Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby.

Výzva/Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

Zapsané zásilky

Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).

Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat (tzn., že dodávací provozovna, ke které byla zásilka doslána, odmaže výjimečně v těchto případech službu „jednorázová dosílka“) do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

Balíky

Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).

Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

V případě uložených balíků, které je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík standardně vydán tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se jménem a příjmením adresáta nebo podacím číslem zásilky.

Bude-li v důsledku koronaviru uzavřena určitá lokalita, může adresát balíku, který je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, požádat o změnu ukládací pošty mimo uzavřenou lokalitu, kde bude balík vydán po splnění výše uvedených podmínek.

Poštovní poukázky

Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky.

Poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, se uloží u příslušné ukládací pošty bez pokusu o doručení. K poštovní poukázce musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí (tisk. 11-064V), která musí být vložena do domovní schránky adresáta. Vzhledem k tomu, že platnost poštovní poukázky je 25 dní (nezvolil-li odesílatel jinak), nejsou pro její dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.

1-10 of 132