Na obecním úřadě (v době úředních hodin) je k zakoupení (platí do odvolání) :

Keramický hrnek obsah cca 0,25L aktuálně s obrázkem školy
Cena - 82 Kč 

Otevřít fotografii do nového okna

Brožura o historii a současnosti Biskupice-Pulkov 1141-2014 (76str.)
Cena - 119 Kč

Otevřít fotografii do nového okna

Pohlednice obce Biskupice
velikost cca A5
Cena - 10 Kč


Otevřít fotografii do nového okna

Informace ČP o dodávání poštovních zásilek

přidáno: 16. 3. 2020 16:52, autor: P. Ř.

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem

Obyčejné zásilky

Obyčejné listovní zásilky, které lze s ohledem na jejich rozměry vložit do domovní schránky adresáta, se vždy doručí vložením do domovní schránky adresáta.

Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a Obyčejné balíky se uloží rovnou na ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí obyčejné zásilky (tisk. 11-060B), resp. Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby.

Výzva/Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

Zapsané zásilky

Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).

Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat (tzn., že dodávací provozovna, ke které byla zásilka doslána, odmaže výjimečně v těchto případech službu „jednorázová dosílka“) do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

Balíky

Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).

Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

V případě uložených balíků, které je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík standardně vydán tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se jménem a příjmením adresáta nebo podacím číslem zásilky.

Bude-li v důsledku koronaviru uzavřena určitá lokalita, může adresát balíku, který je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, požádat o změnu ukládací pošty mimo uzavřenou lokalitu, kde bude balík vydán po splnění výše uvedených podmínek.

Poštovní poukázky

Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky.

Poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, se uloží u příslušné ukládací pošty bez pokusu o doručení. K poštovní poukázce musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí (tisk. 11-064V), která musí být vložena do domovní schránky adresáta. Vzhledem k tomu, že platnost poštovní poukázky je 25 dní (nezvolil-li odesílatel jinak), nejsou pro její dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.

Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí

přidáno: 13. 3. 2020 3:11, autor: P. Ř.   [ aktualizováno 13. 3. 2020 3:13 ]

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. 

POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: 
 • Čína, Jižní Korea, Írán 
z evropských států: 
 • Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie 
Upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/
 
 
Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. 
Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. 
Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou! 

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Vyhlášení nouzového stavu od 12.3.2020

přidáno: 13. 3. 2020 0:59, autor: P. Ř.   [ aktualizováno 1. 4. 2020 8:35 ]

Více informací na stránce MěÚ Třebíč.
Rady a doporučení pro domácí karanténu - http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu.


BEZPLATNÁ ONLINE PORADNA
Právní poradenství pro občany, podnikatele a samosprávy k právním otázkám vyvolaným karanténou a omezeními podnikání a cestování - https://koronavirus.frankbold.org/.


COVID LINKA KRAJE VYSOČINA
Telefonní číslo 564 602 602 mohou občané využívat ve všední dny v době od 8:00 do 22:00 hodin. 
Další informace na této stránce Kraje Vysočina


CHARITA TŘEBÍČ
Nezavřeli jsme, jsme tu pro Vás - pomoc po telefonu.
Zavolejte pro informace o domácí péči – 736 529 302
Domácí hospic sv. Zdislavy i v těchto komplikovaných časech je tu pro všechny lidi s vážnou nemocí i pro jejich blízké, kteří o ně mohou a chtějí pečovat v domácím prostředí.
Nevíte si rady s nenadálou situací a potřebujete informace a pomoc zdravotních sester nebo pečovatelek v domácím prostředí. Zavolejte nám na číslo 736 529 302.
„Máme tým lékařů, zdravotních sester i pečovatelek, všichni jsou připraveni přijet za pacienty domů. Nastavit potřebnou medikaci, zajistit léky i pomoci s osobní hygienou. Služby jsme neomezili, naopak rozšířili jsme je o linku pomoci,“ dodává Mgr. Eva Vráblová.
Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, sociální služby si lidé platí, mohou na ně využít příspěvek na péči, ceny jsou dané zákonem 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou 505 k tomuto zákonu. Více informací najdete na www.trebic.charita.cz.

Na Českou poštu pouze s rouškou a změna provozu

Informaci o změnách provozu klasických poboček ČP - https://www.ceskaposta.cz/-/omezeni-pobocek

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádáme, aby používali ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a ústa.
Použití ochranných prostředků se týká i výdejny České pošty v Biskupicích, respektujte to prosím!

Doprava

Autobusová doprava ICOM a IDOS, vlaky ČD.
Z rozhodnutí Krizového štábu Kraje Vysočina bude veškerá regionální autobusová doprava v systému Veřejné dopravy Vysočiny poskytována ZDARMA. Tento režim je platný od 17. 3. do 24. 3. 2020.
Spoje jedou od 16. 3. 2020 na Vysočině v prázdninovém režimu, platí do odvolání.


Městský úřad Třebíč

Město Třebíč.
Od 16. 3. do 23. 3. 2020 úřední hodiny pro veřejnost: 
 • pondělí 13:00 - 16:00
 • středa 8:00 - 11:00
Další schůzky pouze po dohodě s vedoucími odborů, platby pouze bezhotovostně.


Hrotovice
Starostka města Hrotovice dnešním dnem zakazuje vstup do všech provozoven v Hrotovicích včetně Městského úřadu bez pokrývky obličeje.
Můžete použít roušku, šátek nebo šálu. Respektujte pokyny Policie ČR a prodejců. Buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a noste ochranu obličeje i na veřejnosti, není se za co stydět. Chraňme se navzájem.

Pokud tedy pojedou občané Vaší obce nakupovat do Hrotovic, nebo třeba jen do lékárny, je nutno se tímto opatřením řídit, bez ochrany obličeje nebudou vpuštěni do prodejen.

Radkovice

MŠ Radkovice od úterý 17. 3. 2020 je do odvolání provoz v  přerušen.
COOP Radkovice: do odvolání otevírací doba ve všední dny 7 - 12 hod., v sobotu 7 - 11 hod., vstup pouze s ochranou přes nos a ústa.

Znojmo

Město Znojmo.
Ve Znojmě byla, bohužel, potvrzena nákaza COVID-19
Zkuste omezit návštěvu Znojma, nejezdě do velkých supermarketů na nákupy, omezte v co největší míře přímý sociální kontakt.

Kraj Vysočina

Město Jihlava.
Aktuální informace k organizaci veřejné dopravy, vydávání potvrzení ošetřovného, naskladňování materiálu pro zdravotnická zařízení ze dne 11. 3. 2020.
Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka ze dne 16. 3. 2020. 


*****
Vláda vyhlásila stav nouze. Platí od 12. 3. 2020 14 hodin na celém území České republiky na 30 dnů

Ministerstva vnitra:
 • stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu (vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020

Usnesení vlády ČR - viz. složka s dokumenty.

  Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření ze dne 19. 3. 2020.

  Karanténa v celé ČR od 16. 3. do 24. 3. 2020. 
  Povinná karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastípatří sem Rakousko i Německo  Veřejná doprava Vysočiny od 1.3.2020

  přidáno: 13. 3. 2020 0:35, autor: P. Ř.   [ aktualizováno 13. 3. 2020 0:40 ]

  Od 1.3.2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu VDV, více informací - ZDE.

  Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření (COVID-19)

  přidáno: 11. 3. 2020 2:02, autor: P. Ř.

  Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření

  V podmínkách obcí se tento zákaz typicky vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

  Vydaný dokument - ZDE.

  Městské kulturní středisko Třebíč - info (COVID-19)

  přidáno: 11. 3. 2020 1:39, autor: P. Ř.

  V souvislosti s rozhodnutím vlády vlády ČR se s platností od 10.3.2020 ruší divadelní představení, koncerty, vernisáže i ostatní kulturní a společenské akce, pořádané MKS Třebíč
  Plánované akce se uskuteční v náhradních termínech, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
  O náhradních termínech budou účastníci včas informováni.

  Nabídka revize kotlů a revize/čištění komínů 6.3.2020

  přidáno: 26. 2. 2020 1:30, autor: P. Ř.   [ aktualizováno 26. 2. 2020 1:33 ]

  Revize kotlů a revize/čištění komínů se uskuteční v pátek 6.3.2020. 
  Zájemci se mohou objednat na tel.čísle 608 748 989.

  https://sites.google.com/a/biskupice-pulkov.cz/biskupice-pulkov/aktuality/nabidkarevizeacistenikominua632020/2020-02-26%20Let%C3%A1k%20revize%20a%20%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20kom%C3%ADn%C5%AF.jpg?attredirects=0

  Svoz bioodpadů od 1.3.2020

  přidáno: 25. 2. 2020 3:41, autor: P. Ř.

  Od 1. března 2020 začíná pravidelný – týdenní svoz bioodpadů (hnědé kontejnery). 
  Dny svozu zůstávají zachovány tak jako v loňském roce. 

  Informace pro občany - koronavir 2019-nCoV

  přidáno: 29. 1. 2020 4:37, autor: P. Ř.

  Odkaz na web Ministerstva zdravotnictví s informacemi o koronaviru - ZDE

  Tříkrálová sbírka 2020 - výsledek

  přidáno: 22. 1. 2020 0:38, autor: P. Ř.

  Letošní TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhla v neděli 12.1.2020. 
  Bylo vybráno celkově 11.452 Kč, děkujeme.

  1-10 of 123